Vergaderzaal (1)

In het artikel van Mark Kranenburg over het afscheid van de "oude' vergaderzaal van de Tweede Kamer (NRC Handelsblad, 9 april) stonden enkele onjuistheden.

De verwerping van het abortus-voorstel met 76 tegen 74 had niet in 1976 plaats, maar in 1980. Er zijn hier twee voorstellen verward. In 1976 nam de Tweede Kamer het initiatiefvoorstel Geurtsen/Lamberts/Roethof/Veder-Smit met 83-58 stemmen aan, waarna het in de Eerste Kamer werd verworpen. In 1980 betrof het een voorstel van de ministers De Ruiter en Ginjaar. Bij die stemming gaf het DS'70-lid Ruud Nijhof de doorslag. Ook het jaartal 1948 voor de goedkeuring van de soevereiniteitsoverdracht is onjuist. Dit moet 1949 zijn. Ten slotte: toen "De Freule' sprak van "gekkenwerk' deed ze dit als gewoon Kamerlid en richtte zij zich tot voorzitter Van Thiel.

Tekening: Voorbeeld van een amfitheater; het Colosseum te Rome

    • Drs. B. V.D. Braak