Süddeutsche Zeitung

De wereldgemeenschap heeft (met vijf onthoudingen) het juiste besluit genomen.

Het is niet de bedoeling om voor de zoveelste keer een Arabisch land als "wereldbooswicht' voor te stellen, maar om minimale internationale maatstaven hoog te houden. En hier - in de Verenigde Naties - is er sinds het einde van de Koude Oorlog iets wonderbaarlijks ontstaan, een nog teer weefsel van normen, dat hoe dan ook vasthoudt aan het belangrijkste liberale principe: dat het doel niet de middelen heiligt.

Serviërs mogen niet de Kroaten afslachten en Turken niet de Koerden. De Iraakse dictator mag niet zijn eigen burgers vergassen en Libië mag niet het terrorisme van wapens voorzien. Vandaar de sancties, vandaar de vernietiging van Iraakse massavernietigingswapens.

Dat de Veiligheidsraad uit naam van de wereldgemeenschap aldus heeft besloten, is geen slecht begin van het einde der naoorlogse tijd.