Straf

Zou hij haar ooit geslagen hebben: "If you can't behave like a bloody princess, I'll beat you to one'. Zijn ze daarom uit elkaar? Ze zijn getrouwd door de Archbishop of Canterbury. Over een collega van deze man, over een leraar, schrijft Roald Dahl: "En als iemand mij in die tijd had verteld dat deze ranselende dominee eens de Aartsbisschop van Canterbury zou worden, zou ik hem beslist niet hebben geloofd.'

Andrew en Sarah ("Fergie') trouwden op 23 juli '86. De volgende dag was ons de rij voor Westminster Abbey te lang, dus we hebben de bloemen niet gezien. Maar de Daily Telegraph van die dag heb ik nog. Wie wat bewaard, die heeft wat. Bij de foto's staat: "A reluctant Prince Andrew is persuaded by Miss Sarah Ferguson to kiss her while being filmed for Thames Television's ""A Royal Romance''. After saying ""no'' three times and than asking ""why'', the Prince relented. ""You're a monster'' he said.' Sloeg zij ook, was hij sado?

Op dezelfde pagina staat de volgende kop: "Tories join vote banning the cane.' Met een meerderheid van 1 (een!) stemde het Britse parlement voor afschaffing van lijfstraffen op school, juist toen Andrew en Sarah trouwden. Twaalf rechtse conservatieven zaten vast in de verkeerschaos veroorzaakt door het huwelijk, meldt de krant. Dus eigenlijk zijn de Engelsen nog steeds voor lijfstraffen.

Ik ken een leraar die slaat, zelden, maar het komt voor. Ik durf niet. Het is natuurlijk ook slecht. Natuurlijk. Natuurlijk. Natuurlijk. Dat zult u mij niet horen ontkennen. Ik geef wel eens straf.

Goede leraren geven nooit straf. Er zijn geen goede leraren. In gelukkige gezinnen zijn er nooit conflicten. Er zijn geen gelukkige gezinnen. Zoals het thuis knalt, knalt het nergens, maar op school kom je soms dicht in de buurt. En dan gaan docenten opvoeden, beste ouders: de beuk erin. De rest van de opvoeding laten wij over aan de ouders zelf. Anders zitten deze maar te kijken, beroofd van alle zeggenschap.

Straf hoort bij de weinig bespreekbare onderwerpen. Een modern verlicht mens, lid van Amnesty International, laat zich niet graag voorstaan op zijn opvoedkundige keuzes. Hier volgt een opsomming:

- zin x maal laten overschrijven ("ik ben gek')

- in de hoek met tekst op buik ("ik ben gek'), werkt t/m tweede klas

- tekst uit boek laten overschrijven

- opstel laten schrijven met titel ("ben ik gek?')

- er uit ("EN VLUG EEN BEETJE'), door naar schoolleiding

- er uit, niet door naar schoolleiding

- waarschuwing ("dit is de laatste keer')

- verplaatsen binnen het lokaal, 1 les

- verplaatsen binnen het lokaal, meerdere lessen

- bestraffend toespreken in de les

- gewoon uitschelden ("zakkenwasser')

- bestraffend toespreken buiten de les ("dit kan echt niet, Rosita')

- bestraffende, gerriteerde, veelzeggende, woedende blik

Maar de grootste straf is een leraar die baalt.

    • Rob Knoppert