Stichting Sportstad eist drie miljoen "wegens plagiaat'

AMSTERDAM, 16 APRIL. Voorzitter A.M. Terlingen van de Stichting Amsterdam Sportstad (STAS) wil dat de gemeente Amsterdam alsnog drie miljoen gulden schadeloosstelling betaalt. Volgens Terlingen heeft de gemeente de plannen voor het nieuw te bouwen stadion in de Bijlmer en de het daarbij behorende parkeergarage rechtstreeks overgenomen van eerdere plannen die door de STAS waren ontwikkeld.

De gemeente zou het ontwerp hebben overgenomen zonder de door STAS gemaakte kosten te vergoeden. Die bestonden vooral uit investeringen van het aannemersbedrijf van Terlingen in opdracht van de STAS.

De STAS kreeg in 1987 van de gemeente de opdracht de plannen voor een nieuw stadion te ontwikkelen. De plannen werden uiteindelijk afgewezen omdat de bouw te duur zou uitkomen, aldus een woordvoerder van de gemeente. De woordvoerder ontkent dat er sprake is van plagiaat.

De STAS begrootte volgens de gemeente de bouwkosten voor een multifunctioneel stadion op 700 miljoen gulden. Volgens Terlingen zouden de bouwkosten echter ongeveer eveneveel zijn als de 263 die voor het huidige stadion wordt geraamd.