Speciaal onderwijs belegt actiedag

UTRECHT, 16 APRIL. De scholen voor speciaal onderwijs organiseren op maandag 11 mei een landelijke actiedag. Het is geen staking, leraren zullen ouders oproepen hun kinderen thuis te houden maar zelf wel naar school komen. Met de actiedag wil het speciaal onderwijs protesteren tegen het voorstel van staatssecretaris Wallage om vanaf 1995 het speciaal onderwijs niet meer apart te financieren. Dat voorstel wordt op 12 mei door de Tweede Kamer behandeld.

In een brief aan de Tweede Kamer kondigde staatssecretaris Wallage drie weken geleden aan dat nog op te richten samenwerkingsverbanden tussen basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs vanaf 1995 mogen beslissen of het geld voor het speciaal onderwijs wordt gebruikt om dit in stand te houden of dat het wordt ingezet voor de begeleiding van moeilijk lerende kinderen op de basisschool. De samenwerkingsverbanden zullen uit gemiddeld 15 basisscholen en één school voor speciaal onderwijs bestaan, reden waarom het speciaal onderwijs bang is het onderspit te delven.

De katholieke onderwijsvakbond KOV had gisteren in de Jaarbeurs in Utrecht een demonstratieve bijeenkomst belegd voor leraren, ouders en bestuursleden uit het speciaal onderwijs. De bond verwachtte een paar honderd bezoekers, maar het werden er uiteindelijk meer dan duizend. Spreker na spreker beschuldigde het kader ervan handjeklap met staatssecretaris Wallage te hebben gespeeld bij de onderhandelingen over het convenant dat de samenwerkingsverbanden regelt. In dat convenant is opgenomen dat de "systeemscheiding' tussen beide schoolsoorten kan worden opgeheven. Wel willen de onderwijsvakbonden, besturenorganisaties en ouderorganisaties die het convenant ondertekenden de "systeemscheiding' pas doen ingaan na een grondige evaluatie van de samenwerkingsverbanden, terwijl de staatssecretaris deze nu al bij wet wil vastleggen.

Het publiek dwong de actiedag af van de KOV. Eigenlijk wilden de demonstranten staken - “We willen plat, die jongens van de NS doen het bijkans in hun broek van het lachen als ze horen dat wij op de vrije woensdagmiddag demonstreren” -, maar omdat de rechtspositie niet in het geding is kan dat niet. Ook moest de bond beloven voortaan “serieuze ruggespraak” met de achterban te houden, alvorens een handtekening onder een convenant met de staatssecretaris te zetten. “Anders zitten we hier over een maand weer.”