Rotterdam en omgeving krijgen nieuw regiobestuur

ROTTERDAM, 16 APRIL. Het Overlegorgaan Rijnmondgemeenten en het ministerie van binnenlandse zaken gaan samenwerken om een nieuw regionaal bestuur in de regio Rotterdam-Rijnmond te vormen.

Dat hebben de Rijnmondgemeenten gisteren afgesproken met staatssecretaris De Graaff-Nauta (binnenlandse zaken). Het Overlegorgaan bestaat uit vijftien gemeenten rondom Rotterdam.

Binnenlandse Zaken en de gemeenten willen dat het nieuwe bestuur op 1 januari 1995 wordt geïnstalleerd. Volgens de plannen van het Overlegorgaan Rijnmondgemeenten (OOR), die in november vorig jaar naar buiten kwamen, zal het regionale bestuur los komen te staan van de provincie Zuid-Holland. Staatssecretaris De Graaff-Nauta heeft tot nu toe steeds gezegd “daar nog niet aan toe” te zijn.

Binnen een maand zullen het dagelijks bestuur van het OOR, onder voorzitterschap van de Rotterdamse burgemeester Peper, en de staatssecretaris overleg voeren met de provincie. Daarin wordt onder meer gesproken over een "lex specialis', waarin de regionale bestuurlijke organisatie moet worden vastgelegd.

Bij de bestuurlijke reorganisatie moeten zowel gemeenten, provincie als rijk bevoegdheden afstaan aan het nieuwe bestuur. De gemeente Rotterdam heeft zich bereid verklaard zichzelf op te heffen en in elf nieuwe gemeenten - ruwweg de huidige deelgemeenten - op te gaan. De regio Rotterdam-Rijnmond denkt met het nieuwe bestuur sneller en krachtiger de specifieke problemen in en rondom het havengebied te kunnen aanpakken. Daarbij gaat het vooral om besluitvorming over de haven, het milieu, werkgelegenheid, volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. De gemeenten vinden dat het regionale bestuur "provincievrij' moet kunnen opereren om te voorkomen dat een vierde bestuurslaag (gemeente, regiobestuur, provincie en rijk) ontstaat.

Eind mei of begin juni hoopt het OOR een rapport te presenteren waarin meer duidelijkheid wordt verschaft over de financiële structuur van het regionale bestuur en de verdeling van de bevoegdheden tussen gemeenten en bestuur. De noodzakelijke wetswijzigingen zullen worden voorbereid door een ambtelijke werkgroep waarin het OOR en het ministerie van binnenlandse zaken zijn vertegenwoordigd.