Plezierjacht

In W&O van 9 april publiceerde Marion de Boo een artikel onder de titel "De droeve balans van de plezierjacht'.

Ze herhaalt hierin vele malen dat dieren "onschuldig' zijn. Dieren, mevrouw De Boo, zijn niet onschuldig. Een boer wiens graanoogst door de "onschuldige' dieren Boo wordt opgevreten vindt het maar krengen! En Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer vinden konijnen en muskusratten ook niet "onschuldig'.

In landen om ons heen, schijft De Boo, zijn ganzen beschermd. Alleen in België, en in een enkele Duitse deelstaat. En wat een volslagen waanzin om te beweren dat het handvol jagers in Nederland erin slaagt om de helft van de 1¾ miljoen bejaagbare ganzen vol lood te schieten!

Er wordt een beroep gedaan op de "zuinigheid'. ƒ 400.000 uit het Jachtfonds voor het Patrijzenprojekt! Dat dit door de jagers via hun jachtakten wordt betaald, past niet in dit straatje en wordt dus weggelaten. Evenals de schadevergoedingen wegens wildschade, onder andere aangebracht door ganzen.

"Terreinbeheerders zien op hun vaste route minder hazen'. Welk een keihard wetenschappelijk gegeven! Ik neem aan dat het om de beheerders van natuurterreinen gaat. Daarom is daar immers het "gecreërde overschot aan vossen' dat u zo graag ziet. En die roeien letterlijk alles uit.

"Aantalsregulatie moet in principe aan natuurlijke processen worden overgelaten. Bij voedselschaarste lost het probleem zichzelf op', schrijft De Boo. Maakt het een dier wat uit of het wordt geschoten en opgegeten of dat het crepeert van honger?

Maar dan komt de aap uit de mouw: "Voor de lust en het genoegen van een kleine groep, exclusieve , excentrieke en bevoorrechte personen'. Lang leve de klassenstrijd. Ik zal het verder kort maken.

"Het ratjetoe van verouderde wetten' stamt uit 1978;

"Het schieten van dieren alleen omdat ze zo'n mooie schietschijf vormen' wordt door jagers afgewezen;

Het wise-use principe als "noodklep' voor ontwikkelingslanden is volslagen nonsens. Wat denkt u van de Nederlandse bosbouw, visserij en alle andere bedrijfstakken die natuurlijke bronnen gebruiken?

    • Johan Huber