Nederlandse verpleegster krijgt Grieks smartegeld

ROTTERDAM, 16 APRIL. Verpleegkundige Ellie van Kuijk (34) uit Eindhoven krijgt van de Griekse overheid 230.000 gulden aan smartegeld uitgekeerd, omdat ze bijna acht maanden lang - van 27 september 1988 tot 17 mei 1989 - onschuldig in de Griekse gevangenis Eptapyrgos bij Tessaloniki heeft gezeten. De betaling komt voort uit een procedure die de familie Van Kuijk heeft gevoerd bij de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens.

De vader van de verpleegkundige, J. van Kuijk uit Nuenen, reageerde vanmorgen zeer verheugd op de afwikkeling van de zaak, die destijds in Nederland veel stof deed opwaaien en onder meer tot Kamervragen leidde. “Mijn dochter heeft recht gekregen en haar naam is eindelijk gezuiverd, want er waren nog altijd mensen die aan haar onschuld twijfelden”, aldus Van Kuijk.

Dat de affaire voor Van Kuijk een gunstige wending zou krijgen, bleek al in juli vorig jaar tijdens een hoorzitting van de commissie in Straatsburg. Bij die gelegenheid werd de verpleegkundige met haar aanklacht tegen de Griekse autoriteiten op vrijwel alle punten in het gelijk gesteld. Daarop volgde in januari dit jaar een schikkingsvoorstel van de Griekse regering om verder procederen te voorkomen. Dit voorstel hield in dat ze 25 miljoen drachmen (230.000 gulden) aan smartegeld zou krijgen. Dit geld is nu schriftelijk toegezegd.

Van Kuijk was indertijd, september 1988, van plan met haar vriend in Griekenland een eethuis te beginnen. Zij kreeg echter problemen over invoerrechten op haar auto en moest de gevangenis in, waar ze volgens haar vader “onmenselijk” werd behandeld. Eptapyrgos geldt als de meest primitieve gevangenis van Griekenland.

Haar aanhouding gebeurde op last van een douane-ambtenaar, zonder rechterlijke beschikking, wat in strijd was met zowel de Griekse Grondwet als met de Europese conventie inzake de mensenrechten. Daarin staat dat strafrechtelijke vervolging en vrijheidsberoving alleen door de rechterlijke macht kan plaatsvinden.