Meer acties in metaal; staking suiker gestopt

AMSTERDAM, 16 APRIL. In de kleinmetaal is vanochtend bij 17 bedrijven het werk neergelegd. De stakingen in de suikerverwerkende industrie zijn vandaag beëindigd.

De diverse vakbonden hebben tot nu toe in de kleinmetaal ruim 500 stakers geregistreerd. Behalve stakingen vinden in diverse bedrijven ook acties in de kantine of aan de poort plaats. De werknemers gingen vandaag hun vierde actiedag in.

Werkgevers hebben nog niet gereageerd op het aanbod van de vakbonden om weer aan de onderhandelingstafel plaats te nemen. Breekpunt in het overleg voor een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) is het eventueel inleveren van vakantiedagen bij ziekte. De werkgeversorganisatie FNZ wil dat het ziekteverzuim binnen twee jaar met twee procent daalt. Is dat niet het geval, dan moeten de werknemers per ziektemelding een vakantiedag inleveren, met een maximum van vier dagen. De vakbonden hebben zich gezamenlijk tegen dit voorstel gekeerd.

Wel zegt de Industriebond FNV bereid te zijn over de zogenaamde "bouw-variant' te praten. In de CAO voor de bouwnijverheid is onlangs vastgelegd dat het ziekteverzuim daar binnen twee jaar met één procent moet dalen. Als dat niet lukt, raken de werknemers bij de tweede ziekmelding één vakantiedag kwijt.

Na een staking van drie weken en drie dagen zijn de negentig stakers bij twee bedrijven van General Biscuits Nederland, Victoria in Dordrecht en Liga in Roosendaal, vandaag weer aan het werk gegaan. Daarmee komt een einde aan de stakingen in de suikerverwerkende industrie die de Voedingsbond FNV vorige maand begon om de automatische prijscompensatie.

De andere bonden hebben met de werkgevers een CAO-akkoord bereikt waarin de automatische prijscompensatie ontbreekt. Daarna probeerde de FNV-bond via stakingen, waaraan op een gegeven moment 1.400 werknemers in 30 bedrijven deelnamen, met individuele ondernemingen tot aanvullende regelingen te komen. Dat is maar bij zes bedrijven met samen 1.000 werknemers gelukt.

Bij Victoria en Liga was dat niet het geval. De stakingen zijn daar formeel dan ook “opgeschort”.