Lagere winst FGH Bank

De winst van FGH Hypotheekbank (onderdeel van Aegon) is vorig jaar verder gezakt van 67 miljoen naar 50 miljoen gulden.

Dit was voornamelijk het gevolg van een aanmerkelijk hogere toevoeging aan de stroppenpot VAR van 23 miljoen gulden tegen vorig jaar 10 miljoen. Dit is noodzakelijk door de tegenvallende resultaten van de Amerikaanse activiteiten. Die worden geconfronteerd met een hardnekkige crisis in de vastgoedmarkt in dat land.

Dit jaar zal er volgens FGH van winstherstel in de Verenigde Staten nog geen sprake zijn. Daardoor zal het resultaat van FGH ook in 1992 onder druk blijven.

Het brutoresultaat van FGH liep vorig jaar van 104 miljoen terug naar 95 miljoen gulden. Het bedrag aan nieuwe kredieten nam toe van 1,6 tot tot ruim 2 miljard. De hypotheekportefeuille steeg tot 5,7 miljard tegen (vorig jaar 5,2 miljard). Het groepsvermogen kwam eind 1991 na winstverdeling uit op 575 miljoen tegen 543 miljoen gulden een jaar eerder.