Kok wil lager BTW-tarief tegen inflatie

DEN HAAG, 16 APRIL. PvdA-minister Kok (financiën) is voorstander van een verlaging van de BTW. Hij ziet dit als een middel om de inflatie volgend jaar binnen de perken te houden.

Kok schrijft dit in een brief aan zijn collega-ministers. Het kabinet praat vandaag opnieuw obver de begroting voor 1993. Hoewel Kok in zijn brief geen percentage noemt, wordt op het ministerie van financiën rekening gehouden met een verlaging van 1 procentpunt per 1 januari 1993. Het BTW-tarief zou hiermee op 17,5 procent uitkomen. Een verlaging met een procent kost 500 miljoen gulden. Over de financiering van een verlaging van de BTW laat Kok zich eveneens niet uit. Uit zijn brief blijkt dat de PvdA-leider zich neerlegt bij het loslaten van de koppeling tussen lonen en uitkeringen.

Aan de ontkoppeling verbindt Kok de voorwaarde van een “evenwichtige en aanvaardbare” inkomensverdeling waarbij “geen enkel (fiscaal) instrument” mag worden uitgesloten. Kok doelt daarmee op het voorstel van minister De Vries (sociale zaken) om opnieuw door middel van belastingmaatregelen de laagste inkomens te compenseren voor de inkomensachteruitgang. CDA-minister Andriessen (economische zaken) is fel tegen het voorstel van De Vries omdat de lastenverlichting van de ene werknemer door een lastenverwaring bij de ander werknemer wordt betaald.

Het was de bedoeling dat de ministerraad vandaag een besluit zou nemen over het budgettaire kader van de begroting 1993, maar of dit ook zal lukken was nog niet zeker. Er werd rond het middaguur rekening mee gehouden dat het kabinet ook na Pasen nog over de kaderbrief zal moeten praten. In totaal moet voor een bedrag van 1,4 miljard gulden op de uitgaven van de departementen worden bezuinigd.

De bezuinigingen wil Kok evenredig over de departementen verdelen. Daarnaast moet het ministerie van defensie extra bezuinigen; genoemd wordt een bedrag van ministens 200 miljoen gulden. Dit geld wil Kok gebruiken voor Justitie en voor extra steun voor Midden-, Oost-Europa en de GOS-landen. Minister-president Lubbers had dit eerder bepleit. PvdA-minister Ter Beek (defensie) heeft zich tegen extra bezuinigingen deze week al hevig verzet. Kok maakt geen extra geld vrij voor het ministerie van onderwijs; PvdA-minister Ritzen had hier op aan gedrongen om de salarsis-achterstand van onderwijzend personeel ten opzichte van andere ambtenaren gedeeltelijk weg te werken.