Klacht tegen verzekeraars om schade beving

ROTTERDAM, 16 APRIL. De Consumentenbond dient een klacht in bij de Europese Commissie tegen de afspraken van verzekeringsmaatschappijen om aardbevingen en andere rampen niet te verzekeren. Volgens de bond zijn die afspraken in strijd met de Europese concurrentieregels.

Een aantal verzekeraars zegt er over te denken om aardbevingen in de toekomst alsnog in een polis op te nemen. Centraal Beheer in Apeldoorn denkt zelfs aan een aparte "aardbevingsverzekering'. “De verzekeraars krabbelen nu wel terug wat betreft deze ene afspraak, maar zo zijn er nog tal van andere afspraken tussen verzekeraars die niet mogen”, zegt Ton Kropff van de Consumentenbond.

De Consumentenbond vindt na de reactie van de verzekeraars op de aardbeving de tijd rijp om àlle afspraken tussen de Nederlandse verzekeringsmaatschappijen onder de loupe te nemen. Over één afspraak, die de Europese Commissie volgens Kropff “onmogelijk goed kan vinden”, wordt in elk geval een klacht ingediend in Brussel.

Het betreft de overeenkomst tussen de verzekeringsmaatschappijen uit 1964, die bepaalt dat geen enkele verzekeraar in Nederland schade door aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, overstromingen, atoomrampen, oorlogen of oproeren mag verzekeren. Op deze afspraak beroepen de verzekeraars zich na de aardbeving in de nacht van zondag op maandag.

Volgens de Consumentenbond is deze overeenkomst in strijd met artikel 85 van het Verdrag van Rome (het basisverdrag van de EG), die alle overeenkomsten tussen ondernemers, alle besluiten van ondernemersverenigingen en alle onderling afgestemde feitelijke gedragingen verbiedt die tot gevolg hebben dat de concurrentie tussen ondernemers wordt verhinderd, beperkt of vervalst.

“Door deze afspraak kunnen individuele verzekeraars niet zelf bepalen of ze een verzekering tegen aardbevingen willen aanbieden”, zegt Kropff. “Terwijl polisvoorwaarden aan concurrentie onderhevig zouden moeten zijn, zodat mensen kunnen kiezen bij welke maatschappij ze zich het beste kunnen verzekeren.”

In België, dat ook door de aardbeving is getroffen, bestaat zo'n afspraak niet en zijn er wel verzekeraars die de schade door de aardbeving vergoeden.

De Consumentenbond onderzoekt nog of ze tegen een aantal andere afspraken ook bezwaar kan maken. Zoals de afspraak die verzekeraars ooit hebben gemaakt om geen "premier risk'-verzekeringen in Nederland aan te bieden, waarbij de verzekerde zelf kan aangeven tot welk bedrag hij schadeloos wil worden gesteld ongeacht de omvang van zijn bezittingen.

    • Luuk Sengers