Japan en ondernemers: impasse in GATT moet snel doorbroken

TOKIO, 16 APRIL. Japan heeft Europa en de Verenigde Staten opgeroepen de al bijna zes jaar voortslepende Uruguay-ronde in het kader van de GATT over liberalisering van de wereldhandel snel en met succes af te ronden.

In een brief aan Europees commissaris Frans Andriessen (buitenlandse betrekkingen) en de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger, mevrouw Carla Hills, dringt Japans minister van buitenlandse zaken, Michio Watanaba, er bij hen op aan snel met de lijst met industriële produkten te komen waarvan de tarieven kunnen worden verlaagd.

In de brief, die volgens bronnen op het ministerie van buitenlandse zaken in Tokio dateert van 8 april, wordt overigens met geen woord gerept over het Japanse invoerverbod op rijst, al jaren een doorn in het oog van Amerikaanse rijstboeren. De brief zou zijn verstuurd met het oog op de ontmoeting op 22 april in Washington tussen president Bush en voorzitter Delors van de Europese Commissie, die in Tokio als cruciaal wordt beschouwd. Onenigheid over vermindering van steun aan de Europese boeren houdt de EG en de VS al jaren verdeeld. Watanabe roept de geadresseerden ook op hun meningsverschillen over de handel in diensten uit de weg te ruimen, naast landbouw een ander belangrijk onderdeel van de handelsoverleg waarvoor nieuwe regels zouden moeten gelden. Ook in Japan zelf staat dit voorjaar een ontmoeting op het programma van de ministers van handel van de VS, de EG, Canada en Japan zelf.

De onderhandelingen in het kader van de GATT (Algemene Overeenkomst over Tarieven en Handel) liep eind l990 vast op het landbouwconflict tussen EG en de VS. Daarna noemde directeur-generaal A. Dunkel van de GATT nieuwe "deadlines', die steeds werden verschoven. Zelfs de G-7, de groep van de zeven belangrijkste industrielanden, heeft zich al een paar keer op haar topconferenties zonder resultaat met de gang van zaken bemoeid.

Topfunctionarissen van het internationale bedrijfsleven riepen de regeringsleiders van de belangrijkste handelslanden gisteren in een door de Financial Times gepubliceerde brief op de Uruguay-ronde snel af te ronden. “De industrielanden worden geplaagd door een recessie die direct is te wijten aan een diepgaand gebrek aan vertrouwen van het bedrijfsleven, waardoor investeringen worden vertraagd en de inkrimping langer duurt. Als de Uruguay-ronde niet met succes wordt afgesloten betekent dat een zware extra klap voor het vertrouwen.”

De brief is onder meer ondertekend door de toplieden van Akzo, Unilever, ABN Amro, Nedlloyd, Koninklijke Olie en Hoogovens. Internationaal bekende namen zijn John Akers van IBM, Giovanni Agnelli van Fiat, Robert Stempel van General Motors, Akio Tanii van Matsushita, Edzard Reuter van Daimler Benz en Akio Morita van Sony.

De Europese Commissie temperde gisteren de hoop op een spoedige doorbraak. Volens een woordvoerder zijn de meningsverschillen tussen de EG en de VS niet kleiner geworden.

    • Paul Friese