IMF-voorzitter Camdessus: GOS heeft extra geld nodig

WASHINGTON, 16 APRIL. De vijftien voormalige Sovjet-republieken hebben dit jaar 20 miljard dollar nodig voor hun economische hervormingen. Dit geld komt bovenop de 24 miljard dollar die onlangs is toegezegd door de groep van belangrijkste geïndustrialiseerde landen (G-7). Dit heeft Michel Camdessus, directeur van het Internationale Monetaire Fonds (IMF), gisteren gezegd.

Camdessus verklaarde tevens dat het IMF zijn voorbereidingen voor het lidmaatschap van de GOS-staten, Georgië en de drie Baltische landen heeft afgerond. De Wereldbank liet weten klaar te zijn om de voormalige Sovjet-landen als lid op te nemen. Vermoedelijk zullen Wereldbank en IMF op hun gezamenlijke voorjaarsvergadering later deze maand in Washington het lidmaatschap formeel goedkeuren.

Camdessus en ook Wereldbank-president Lewis Preston gaan ervan uit dat Rusland al in juli de eerste kredieten kan krijgen. Er wordt gesproken over een bedrag van vier miljard dollar. Voor de andere staten van het GOS volgen de kredieten in een later stadium. Op voorwaarde dat het GOS voor het IMF aanvaardbare plannen voor de hervormingen van zijn economie opstelt, kan het IMF gedurende vier jaar tussen de 25 miljard en de 30 miljard dollar aan kredieten verstrekken.

De Wereldbank kan dan twaalf à vijftien miljard dollar aan leningen geven. Het resterende geld moet komen van hulp van afzonderlijke landen, van de EG, van de Oosteuropa-bank en via nieuwe aflossingsregelingen voor schulden van de voormalige Sovjetunie, aldus Camdessus.

Het IMF en de Wereldbank hebben de nodige problemen gehad bij het vaststellen van de economische en financiële draagkracht van het GOS. Aan de hand daarvan worden het aandeel in het kapitaal, het stemrecht en de omvang van de kredieten vastgesteld.

Het fonds zou het GOS een aandeel in zijn kapitaal van 4,75 procent willen geven. Rusland zou drie procent kijgen en daarmee even veel invloed hebben als landen als China, Canada, Saudi-Arabië, Italië en India. De Wereldbank heeft voor het GOS een soortgelijke positie bedacht. Hoe de GOS-staten worden vertegenwoordigd in het IMF is nog niet duidelijk.

Van de economische hervormingen in het GOS gaan “geweldige uitdagingen” uit, zo meent de IMF-topman. De aanpassing zal moeilijk verlopen, enkele jaren duren en gedurende jaren financiële hulp van het Westen en de internationale instellingen vereisen. Op middellange termijn voorziet Camdessus voor de GOS-staten een economische groei van vier procent per jaar. (DPA)

Foto: IMF-voorzitter Michel Camdessus lichtte gisteren tijdens een persconferentie in Washington zijn pleidooi toe voor meer steun aan de republieken van het GOS. Volgens de topman van het IMF heeft de voormalige Sovjet-Unie 20 miljard dollar extra nodig voor economische hervormingen. (Foto AFP)