Huidmondjes planten slibben dicht door uitlaatgassen

De uitlaatgassen van auto's vormen niet alleen een aanslag op de longen van voetgangers.

Ook planten ondervinden last bij het ademhalen. De linkerfoto is een scanning-elektronenmicroscopische opname van de onderzijde van een hulstblad afkomstig van een landelijk gelegen kerkhof in een niet-vervuild deel van Norfolk. Het oppervlak is perfect schoon, zodat de huidmondjes waardoor de plant koolzuur inademt voor de fotosynthese en zuurstof uitademt, geheel vrij liggen.

De rechteropname daarentegen is van een hulstblad van een boom uit de stad Norwich. Het oppervlak is geheel bedekt door aankoeksel bestaande uit roetdeeltjes van onverbrande en gelode brandstof. Behalve de gaswisseling wordt ook de lichtinvang gehinderd. Daarnaast hopen zich ook andere vervuilende verbindingen op, zoals zwaveldioxide en stikstofoxydes. (New Scientist, 4 april).