Heerlen kandidaat voor pretpark Lego

HEERLEN, 16 APRIL. De gemeente Heerlen is samen met negen andere plaatsen in West-Europa en de Verenigde Staten kandidaat voor de vestiging van een Lego-recreatiepark. De Deense speelgoedfabrikant wil met plastic bouwsteentjes een tweede park aanleggen naar het voorbeeld van Legoland in het Deense Billund, dat per seizoen een miljoen bezoekers trekt. Het nieuwe, grootser opgezette park, dat de naam Legoworld krijgt, moet jaarlijks tussen de anderhalf en tweeëneenhalf miljoen bezoekers trekken en zal gedurende het seizoen achthonderd mensen werk bieden.

Het Heerlense gemeentebestuur en de Industriebank LIOF wendden zich een jaar geleden tot de firma Lego, nadat zij uit een bericht in deze krant vernomen hadden dat het bedrijf op zoek was naar een geschikte vestigingsplaats voor een tweede recreatiepark. De president-directeur van het Deense familiebedrijf, Peter Ambeck, liet toen weten dat zijn bedrijf een bedrag van honderd à tweehonderd miljoen dollar wilde investeren in het project, dat zowel een educatief pretpark als een "Lego-etalage' moest worden. Samen met Heerlen hebben zich enkele tientallen andere kandidaten gemeld, waarvan er tien door Lego zijn geselecteerd. Het bedrijf denkt binnen enkele maanden een definitieve keuze te maken. Legoworld zou in 1996 open moeten gaan voor het publiek. Het park is vooral bestemd voor gezinnen met jonge kinderen en zal volgens Lego uitsluitend kleinschalige attracties krijgen.

Nabij het industrieterrein Beitel-zuid heeft de gemeente inmiddels al een terrein van vijftig hectare gereserveerd voor het park. Het terrein ligt dicht bij de Duitse grens, het verkeersknooppunt Bocholtz en de spoorverbinding het "Miljoenenlijntje', waar sinds een jaar geen treinen meer rijden. Om zo weinig mogelijk tijd te verliezen met procedurekwesties is het gemeentebestuur alvast een milieu-effectrapportage begonnen. In de jaren tachtig liepen grootse plannen van de Amerikaanse pretparkonderneming Six Flags om zich te vestigen in het Heerlense natuurgebied Terworm ondermeer stuk op milieubezwaren.