Groep wil af van invloed Staat in DSM

HEERLEN, 16 APRIL. Een groep beleggers in DSM heeft zich gisteren gekeerd tegen de “onevenredig” grote invloed die de Staat in het chemieconcern heeft.

De beleggers willen dat de overheid op korte termijn zijn 31,3 procents belang in het voormalige staatsbedrijf verkoopt. Ook zou de Staat geen gebruik meer moeten maken van de bevoegdheid om rechtstreeks twee commissarissen en drie van de vijf bestuurders van de Stichting Prioriteitsaandelen DSM te benoemen. Voor statutenwijziging of aandelenuitgifte is goedkeuring van "de Prioriteit' nodig.

De kritiek op DSM's grootste aandeelhouder bleek gisteren tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders, waar de Rotterdamse advocaat mr. H.J. Smit (Schaap & Partners) optrad als woordvoerder van de ontevreden beleggers. Hij zei namens aandeelhouders te spreken met een gezamenlijk belang van meer dan 5 procent in DSM, maar weigerde namen te noemen. De advocaat ontkende desgevraagd Hacor, de beleggingsmaatschappij van de Limburgse paardenfokker Leon Melchior, te vertegenwoordigen. Hacor is met een belang van 5,7 procent de enige bekende grootaandeelhouder van DSM, naast de Staat.

Smit, wie het imago van een straatvechter aankleeft, profileerde zich eerder als advocaat van de gefortuneerde Unigro-topman E. Albeda Jelgersma in een bitter overnamegevecht met Schuitema en in een affaire rondom snoepfabrikant Tonnema. Tijdens de recente aandeelhoudersvergadering van het havenfonds HES Beheer trad Smit uiterst kritisch op namens de Nederlandse Elevator Beleggingsmaatschappij.

Van DSM verlangde de jurist duidelijkheid over de vraag of, en zo ja, wanneer en hoe de Staat zijn resterende belang afstoot. Volgens de jurist heeft het boven de markt hangende pakket een koersdrukkend effect.

Wat Financiën betreft, is er “geen budgettaire noodzaak” om het pakket dit jaar te verkopen, ondershands of niet. Een woordvoerder van het ministerie beschouwt de aandrang uit de aandeelhoudersvergadering slechts als een poging de koers omhoog te krijgen. Het aandeel DSM steeg gisteren, onder invloed van een iets minder sombere prognose voor het eerste kwartaal, tot 111 gulden, 3,20 hoger dan de vorige slotkoers.

President-commissaris drs. H.H.F. Wijffels wees Smit er formeel op dat de leiding van DSM niet in de positie verkeert invloed uit te oefenen op het beleid van aandeelhouders. Hij zei dan ook geen ruimte te zien voor stappen.

Smit hekelde verder de samenstelling van de raad van commissarissen, die hij “te nationaal, te Staat en te politiek” noemde. Van de twaalf DSM-commissarissen, allen Nederlanders, heeft alleen Wijffels (topman Rabobank) een actieve rol in het bedrijfsleven. Op ervaring in de top van een bedrijf kunnen verder alleen de voormalige Philips-, Shell- en DSM-bestuurders Van der Klugt, Helfrich en Kretzers terugvallen. De andere commissarissen hebben een politieke of werknemers-achtergrond.

Smit pleitte voor een raad van commissarissen die duidelijker weerspiegelt dat DSM een belangrijke exporteur is, veel in het buitenland investeert en voor ruim een derde in buitenlandse handen is. “Om recht te doen aan de internationale chemiebelangen van DSM is het van belang dat te benoemen personen beschikken over internationale kennis ter zake, een internationaal relatiepatroon en aanzien in de internationale chemie”, aldus Smit. Hij verzette zich overigens niet tegen de benoeming van de secretaris-generaal van Financiën, drs. J.K.T. Postma, tot commissaris, noch tegen de herbenoeming van prof.mr. L.A. Geelhoed (secretaris-generaal van Economische Zaken), M.G. Kikken (ex-voorzitter centrale ondernemingsraad DSM) en ir. H. Vredeling (oud-minister, oud-EG-commissaris).