Gescheiden inzamelen groen afval in '94 verplicht

DEN HAAG, 16 APRIL. Per 1 januari 1994 zijn alle gemeenten in Nederland verplicht het groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval) apart in te zamelen. Minister Alders (milieubeheer) heeft daartoe gisteren een ontwerp-besluit, gebaseerd op de Afvalstoffenwet, in de Staatscourant gepubliceerd.

Van de 4,6 miljoen ton huishoudelijk afval die de Nederlanders jaarlijks aan de vuilniswagen meegeven, bestaat ongeveer de helft uit GFT-afval: schillen, loof, resten van groenten, fruit en aardappelen, vlees- en visafval, maar ook koffiedik, theebladeren, pindadoppen, verwelkte snijbloemen en uitgeputte tuinplanten. Hiervan kan volgens de minister vijftig procent gescheiden worden ingezameld om het te verwerken tot compost, een bodemverbeteringsmiddel voor onder andere land- en tuinbouw.

“Hierdoor zal de hoeveelheid huisvuil verminderen met 1,1 miljoen ton: de capaciteit van twee grote vuilverbrandingsinstallaties”, aldus Alders gisteren.

De groene container voor de gescheiden inzameling van GFT-afval is inmiddels in 269 gemeenten ingevoerd. Samen vertegenwoordigen zij 30 procent van alle Nederlandse huishoudens. Eind dit jaar zal het volgens een schatting van de gemeenten 46 procent zijn. Hiermee ligt het systeem volgens de minister op schema.

De verwerkingscapaciteit loopt intussen gelijk op met de gescheiden inzameling. Verscheidene provincies, die belast zijn met de uitvoering van de Afvalstoffenwet, hebben initiatieven genomen om tot verdere uitbreiding te komen. “Dat neemt niet weg”, zei Alders, “dat we de komende tijd krap zullen komen te zitten.” Daarom is overleg gaande met de VAM in Wijster om extra capaciteit te verwezenlijken.

Om de compost zowel in Nederland als daarbuiten te kunnen afzetten, voert de Vereniging van Afvalverwerkers (VVAV) enkele marktonderzoeken uit. Een eerste vereiste daarbij is dat het materiaal een zodanig kwaliteit heeft, dat het zonder bezwaar in land- en tuinbouw (en ook in bijvoorbeeld plantsoenen) kan worden benut. De compost beantwoordt aan de huidige eisen, die echter in 1995 zullen worden aangescherpt. “Dan wordt het een hele toer om aan de normen te voldoen”, zegt VVAV-medewerker N.C. van den Brink.