Dyslexie

Het artikel over dyslexie (W&O 9 april) heb ik met belangstelling gelezen. Een prima interview en ook het stuk "Wat is dyslexie' vond ik uitstekend. Toch heb ik hierover nog een opmerking.

In het artikel wordt terecht gezegd dat dyslexie bovenal een taalprobleem is en dat dyslectici een fonologisch probleem hebben. Vervolgens wordt echter gesteld dat er nog bijna geen taalkundige is die zich op dit terrein geworpen heeft en dat er maar één instituut in Nederland is dat speciaal fonologische vaardigheden traint. Dit is niet juist!

Dyslectici kunnen voor fonologische training en algemene taaltraining terecht bij een logopedist. Logopedisten houden zich onder andere bezig met training van (uit)spraak en mondelinge taalvaardigheid. Een belangrijk onderdeel hiervan is juist het oefenen met klanken, de fonologische training. Zelf werk ik al jaren met dyslectici van alle leeftijden. Ik oefen met hen onder andere fonologische vaardigheden, het vormen van goede zinnen, het mondeling formuleren, de woordenschat en het vinden van woorden. Bovendien probeer ik hun te leren hun sterke punten te gebruiken om hun zwakke punten te compenseren.

Logopedische behandeling wordt in sommige gevallen vergoed door de ziektekostenverzekering.