De vraag of de ware liefde bestaat of niet ...

De vraag of de ware liefde bestaat of niet bestaat, kan niet worden beantwoord. Er valt slechts te zeggen dat men alleen in de ware liefde leert leven met het menselijk tekort en dat het menselijk tekort de ware liefde in de weg staat.

Marianne Braun, Universiteit van Amsterdam

De huidige snelle toename van het aantal walkmans in treinen is grotendeels te verklaren door het feit dat een dergelijk apparaat de beste bescherming biedt tegen overlast door andermans walkman.

J. Vonck, Rijksuniversiteit Groningen