Dales: onderzoek naar steun voor Limburg

DEN HAAG, 16 APRIL. De overheid gaat bezien of een deel van de schade die is ontstaan tijdens de aardbeving in Limburg kan worden vergoed via bestaande of enigzins aangepaste regelingen. Dit is de uitkomst van het overleg dat gisteren op het ministerie van binnenlandse zaken is gevoerd met ambtenaren van andere ministeries.

Minister Dales (binnenlandse zaken) heeft deze uitkomst in een brief voorgelegd aan haar collega's in het kabinet. De Hoofdinspectiedienst Volkshuisvesting en de Hoofdinspectiedienst Rijkswaterstaat zullen de getroffen gemeenten in Limburg helpen bij het inventariseren van de schade. De gouverneur van Limburg, E. Mastenbroek, zei vandaag de schade door de aardschok op 100 tot 150 miljoen te taxeren, aanzienlijk hoger dan de schattingen tot nu toe.

De verzekeringsmaatschappijen Nationale-Nederlanden, Aegon, Centraal Beheer en Interpolis hebben zich bereid verklaard tot een donatie aan het Nationaal Rampenfonds. Ze wachten op het groene licht van het Verbond van Verzekeraars, dat maandag met het Rampenfonds gaat overleggen. Het Rampenfonds heeft zelf 2,5 miljoen gulden overgemaakt aan het Rode Kruis. Met de autoriteiten in Roermond wordt nog overlegd over de verdeling van het geld dat bij het fonds binnenkomt. Wel staat al vast dat de hulp alleen naar particulieren gaat en niet naar bedrijven.

Gisteren heeft het Verbond het provinciale bestuur in Limburg hulp aangeboden bij de taxatie van de schade. Volgens het burgercomité, dat maandag in Roermond is geformeerd om de hulpverlening te coördineren, zullen de verzekeraars direct na Pasen "enkele tientallen' experts naar het getroffen gebied sturen. Vóór die tijd zal er in het Roermondse gemeentehuis een coördinatiepunt worden ingericht, waar gedupeerden hun schade kunnen aanmelden.