CSU staat op verandering grondwet

MÜNCHEN, 16 APRIL. De Beierse CSU, coalitiepartner van CDU en FDP in de Duitse regering, dreigt het Akkoord van Schengen te torpederen, als de regering in Bonn geen scherpere maatregelen neemt om de toestroom van buitenlanders in te dammen.

De CSU kan alleen akkoord gaan met "Schengen' als de Duitse grondwet in die zin wordt aangepast. Het verdrag van Schengen moet het mogelijk maken zonder paspoort naar alle bij het verdrag aangesloten landen te reizen, tot dusver negen van de twaalf EG-staten. Ten minste vijf van de negen landen moeten het akkoord hebben goedgekeurd om het van kracht te laten worden. Omdat de Duitse wetten voor toelating van buitenlanders de meest liberale zijn van alle lidstaten vrezen velen in Duitsland een toestroom van buitenlanders aan wie elders de toelating wordt geweigerd. (Reuter)