Crisis in Rusland met compromis voorkomen

MOSKOU, 16 APRIL. President Boris Jeltsin behoudt zijn volmachten en zijn kabinet blijft aan. Het Russische parlement ondersteunt nu het economische hervormingsbeleid van de regering, ook al houdt het vast aan zijn kritiek die begin deze week leidde tot de crisis die geen crisis was.

Op deze wijze hebben regering en volksvertegenwoordiging gisteren hun conflict bijgelegd. Met een overtuigende meerderheid van 518 tegen 203 stemmen keurde het congres van volksafgevaardigden gisteravond een "verklaring' goed waarin steun werd betuigd aan het economische hervormingsprogramma van de regering-Jeltsin. Het kabinet werd alleen gevraagd oog te houden voor de sociale consequenties van de schoktherapie van vice-premier Jegor Gaidar. De president wees daarop de ontslagaanvraag van Gaidar en zijn ministers van de hand. Over een maand zal hij een wetsontwerp indienen waarin de verhouding tussen parlement en regering nader wordt vastgelegd. Binnen deze termijn zal hij eveneens enkele personele wijzigingen aanbrengen in het kabinet.

Zelfs parlementsvoorzitter Roeslan Chasboelatov, die het verzet tegen de regering afgelopen weken ogenschijnlijk had geleid, stemde in met de tekst van de "verklaring'. Volgens Chasboelatov is nu een “eerlijke samenwerking” tussen regering en volksvertegenwoordiging mogelijk. Het parlement, zo zei hij, nam zijn bezwaren niet terug, maar was wel bereid tot “morele steun” aan het beleid van Gaidar.

In deze formulering verschool zich de truc van het compromis dat gisteren werd gevonden. De uitspraak van het volkscongres was namelijk vervat in een "verklaring'. De officiële "resolutie' van zaterdag, die de crisis tot zijn climax had gevoerd, werd nadrukkelijk niet teruggenomen. Beide uitspraken zijn naast elkaar van kracht gebleven.

De verklaring van gisteren heeft daarom slechts het karakter van een "interpretatie' van de kritiek die het parlement eerder had laten vastleggen. Door deze uitleg kan het kabinet-Gaidar de formele resolutie naast zich neerleggen zonder dat het parlement het gevoel hoeft te hebben dat het door het stof is gegaan. Uitvoerende en wetgevende macht kunnen nu beide hun “eigen verantwoordelijkheid” nemen, aldus een van de opstellers van het compromis van gisteren.

    • Hubert Smeets