Blokkade bij olieopslag Matex op de Botlek

ROTTERDAM, 16 APRIL. De stakingsacties bij olieopslagbedrijven Paktank en Matex zijn, volgens bestuurder K. Marges van de Vervoersbond FNV, verhevigd door uitlatingen van de Vervoersbond CNV. Sinds vanmorgen blokkeren werknemers van Matex de poort van de vestiging in de Botlek. De acties in de Rotterdamse haven duren al bijna twee weken.

De Vervoersbond eist meer salarisverhoging dan Matex en Paktank geboden hebben (twee keer twee procent bovenop de prijscompensatie. De Vervoersbond CNV heeft wel ingestemd met het bod van de werkgevers en noemt de Matex-CAO "een complete bijbel'.

Volgens C. van der Knaap van de Vervoersbond CNV is er geen sprake van een grotere actiebereidheid onder de FNV-leden, maar van “de laatste oprispingen”. Volgens hem hebben zich vanmorgen bij Matex 120 werkwilligen gemeld en slechts 40 stakers. “Bij de blokkade zijn ook werknemers van andere vestigingen van Matex en van Paktank betrokken,” aldus Van der Knaap.

Gisteren daagde Van der Knaap (“in overleg met mijn kaderleden”) de FNV Vervoersbond uit een referendum onder haar leden te houden. Volgens Van der Knaap zullen veel FNV-ers instemmen met het eindbod van de werkgevers als ze het thuis rustig bekijken. Volgens de CNV-bestuurder dreigt de FNV-actie te ontaarden in een prestigeslag.

Marges van de FNV zei vanmorgen dat leden van het FNV-actiecomité dat de estafettestakingen bij de olieopslagbedrijven organiseert, willen praten met de Matex-directie over de poortblokkade. De Vervoersbond heeft de spontane stakingsactie bij dit bedrijf overgenomen. De bond wil pleiten voor opheffing van de poortblokkade op voorwaarde dat de directie toezegt dat de veiligheidsploegen voortaan uit louter FNV-ers worden samengesteld en dat werknemers van onderaannemers en CNV-leden het terrein verlaten als er stakingen zijn. Veiligheidsploegen bestaan uit circa acht werknemers en zijn nodig om de stilgelegde installaties te bewaken. Deze ploegen bestaan nu uit werkwilligen aangevuld met stakers.

De CNV-leden, circa twintig procent van de ruim 1100 betrokken werknemers is aangesloten bij deze bond, zijn akkoord gegaan met het CAO-aanbod van de directies. Van de Knaap heeft zijn hoop gevestigd op de laatste CAO-onderhandelingsronde die vanavond plaatsvindt bij het derde olieopslagbedrijf in de Rotterdamse haven, Panocean. “Misschien zijn de resultaten van die onderhandelingen aanleiding om de acties te staken.”

De Vervoersbond FNV en de directies van Paktank en Matex zijn in de loop van het arbeidsconflict geen strobreed dichter bijelkaar gekomen.