Bezuiniging op basiseducatie

ROTTERDAM, 16 APRIL. Het ministerie van onderwijs gaat vanaf 1994 30 miljoen gulden bezuinigen op de basiseducatie. Basiseducatie is de laagste vorm van volwasseneneducatie, met allochtonen als belangrijkste doelgroep. Van de 12.000 wachtenden op een plaats in de basiseducatie is 80 procent allochtoon.