Amsterdam gaat verkeer in centrum versneld beperken

AMSTERDAM, 16 APRIL. De Amsterdamse gemeenteraad is gisteravond akkoord gegaan met het opstellen van een "plan van aanpak' waarin versneld een aantal maatregelen worden genomen voor het terugdringen van het autoverkeer in de Amsterdamse binnenstad.

De raad besloot tot het opstellen van het plan naar aanleiding van de uitslag van het vorige maand gehouden referendum in de hoofdstad. Een meerderheid van de raadsleden stemde er gisteren mee in dat de uitslag van het referendum de komende jaren “richtinggevend” zal zijn voor het verkeersbeleid van de gemeente. Van de coalitie-partijen stemde alleen de VVD tegen het overnemen van de referendum-uitslag. De liberalen stemden wel in met het plan van aanpak, dat nog voor deze zomer zal worden opgesteld.

Bij de volksraadpleging kon worden gekozen tussen het verkeersbeleid zoals dat nu in het programma-akkoord is vastgelegd en een beleid dat aanmerkelijk verder ging bij het terugdringen van de auto. Bij een opkomst van 27 procent stemde de bevolking in met de laatste optie. Het bestaande akkoord tussen de coalitiepartijen in de raad (PvdA, D66, VVD en Groen Links) zal vooralsnog echter niet opengebroken worden, zo bleek gisteren in de raad.

In plaats daarvan zal het plan van aanpak de komende jaren stapsgewijs het aantal parkeerplaatsen in de binnenstad terugdringen. Tevens zullen de tarieven voor parkeerders worden heroverwogen. Ook zal versneld worden gekeken naar de bouw van parkeergarages rond het centrum. De gemeente wil voorts het openbaar vervoer sneller verbeteren. Ook zal worden gewerkt aan het instellen meerpersonen-taxi's en minibusjes in het centrum.

Bij de uitwerking van de plannen wil de gemeente in overleg treden met bewoners en gebruikers van de binnenstad. Bij het invoeren van de plannen zullen waarschijnlijk het eerst die buurten in de binnestad aan de beurt komen waar bij het referendum het duidelijkst werd gekozen voor de autoluwe binnenstad.