Uitspraak in kwestie Touvier wekt verbazing en woede

PARIJS, 15 APRIL. Afgevaardigden van alle Franse politieke partijen, behalve het extreem-rechtse Front National, hebben gisteren geprotesteerd tegen de uitspraak van een Parijs rechtscollege dat Paul Touvier, de chef van de Franse militie tijdens het Vichy-bewind in de Tweede Wereldoorlog, niet berecht kan worden wegens misdaden tegen de menselijkheid. Zelfs president Mitterrand, die in Turkije op bezoek was, verklaarde zich "verrast' over de uitspraak.

Franse historici wijzen de argumentatie van de drie rechters van de Parijse kamer, die neerkomt op een rehabilitatie van Vichy, af als strijdig met de historische realiteit.

Advocaten van nabestaanden van slachtoffers van de jodenvervolging verklaarden gisteren dat “het juridische gevecht dat in 1973 met de affaire Touvier begon en dat leidde tot de veroordeling van Klaus Barbie zal worden voortgezet”. Barbie, ex-Gestapochef van Lyon, werd in 1985 tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld wegens misdaden tegen de menselijkheid. Touvier werkte nauw samen met Barbie.

Er lijkt weinig kans te bestaan dat Touvier, die 77 jaar oud is en aan prostaatkanker leidt, daadwerkelijk berecht zal kunnen worden. Weliswaar is beroep aangetekend tegen de uitspraak, maar gegeven de omslachtige procedures en talrijke beroepsmogelijkheden, kan het jaren duren voordat Touvier berecht wordt.

Tegen twee andere hoge Vichy-functionarissen - de laatste die nog in leven zijn - wordt een nieuw onderzoek ingesteld wegens misdaden tegen de menselijkheid. Het betreft Maurice Papon en René Bousquet, tijdens de Duitse bezetting respectievelijk secretaris-generaal van de prefectuur in Gironde en secretaris-generaal van de politie. Papon wordt medeverantwoordelijk geacht voor de jodenvervolging in Bordeaux en omgeving. Het onderzoek tegen Bousquet en Papon begon in 1981. Een aantal eerdere beschuldigingen zijn als niet ontvankelijk afgewezen of nog in onderzoek.