Tarief ophalen Haags huisvuil zal sterk stijgen

DEN HAAG, 15 APRIL. In Den Haag zal het tarief voor de vuilnisman volgend jaar meer dan verdubbelen. Dat is een gevolg van het besluit van het college van burgemeester en wethouders om een rookgasreiniger te laten bouwen bij de bestaande vuilverbrandingsinstallatie nabij het centrum van de stad.

Met de bouw van de rookgasreiniger is een bedrag gemoeid van ruim 185 miljoen gulden. Per huishouden loopt het tarief voor de vuilnisman op van 182 gulden nu tot 472 gulden volgend jaar en uiteindelijk 580 gulden in 1997. Deze tariefsverhogingen gelden ook voor een aantal naburige gemeenten.

Het college zegt gedwongen te zijn tot de bouw van een rookgasreiniger, omdat voor 1998 geen alternatief kan zijn gerealiseerd. Het Provinciaal Afvalverwijderingsbedrijf heeft onlangs een scenario gepresenteerd dat globaal voorziet in het storten van de helft van het huisvuil en het elders verbranden van de rest, maar dat pakt voor de burger nog veel duurder uit. Bij die aanpak zou het tarief per huishouden volgend jaar naar 556 gulden stijgen.

Het besluit tot de bouw van een rookgasreiniger is nu genomen, omdat de offerte van het Zwitserse bedrijf Von Roll AG in Zürich op 1 mei afloopt. Bovendien is de vergunninghouder, het Gemeentelijk Energiebedrijf, gedwongen voor het eind van 1993 te voldoen aan de milieu-eisen, zo heeft de Raad van State eind vorig jaar beslist. De installatie zou moeten voldoen aan de Richtlijn Verbranden van 1985, maar besloten is nu tot de bouw van een rookgasreiniger die voldoet aan de strengere eisen van de richtlijn van 1989.

In de eerste helft van de jaren tachtig nam Den Haag zich al voor de vuilverbrandingsinstallatie “zo spoedig mogelijk te sluiten”. Een nieuwe vuilverbranding zou moeten worden gevestigd op het tegen Rijswijk en Voorburg aan gelegen Ypenburg. Maar het is nu duidelijk dat die installatie niet voor 1998 in gebruik zal zijn.

Volgens het college ligt de nu gekozen oplossing in de lijn van een nog niet openbaar gemaakte advies van het bureau Berenschot. Alleen wethouder mr. P.G.A. Noordanus (ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing) heeft tegen het voorstel van B en W gestemd. Hij meent dat de vuilverbrandingsinstallatie zo snel mogelijk gesloten moet worden en gekozen dient te worden voor het alternatief van het Provinciaal Afvalverwijderingsbedrijf.