Stadion Zuid-Oost

Indien het Rijk zal bijdragen in het tekort van twintig miljoen gulden van de bouwkosten, zal de bouw van een nieuw multifunctioneel stadion met een grote parkeergarage in Amsterdam Zuid-Oost doorgaan.

Dat is de mening van een meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad. De gemeenteraad vergadert vanmiddag over de bouw van het nieuwe stadion. De totale kosten voor het nieuw te bouwen complex worden geraamd op 265 miljoen gulden, waarvan 65 miljoen gulden voor de grote parkeergarage bij het stadion. Het begrote tekort van twintig miljoen gulden zou moeten worden aangezuiverd met overheids- en parkeergelden, het zogenoemde transferium. Minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) beraadt zich nog over een eventuele bijdrage aan het transferium. Verantwoordelijk wethouder Genet wil de sloop van het Olympisch stadion koppelen aan de bouw van het nieuwe stadion in Amsterdam Zuid-Oost.