Resultaten verzekeraars onder druk

ROTTERDAM, 15 APRIL. De resultaten van de in Nederland werkzame verzekeraars komen dit jaar onder druk te staan. Oorzaak daarvan is het achterblijven van de premiegroei door de toegenomen concurrentie.

Dit blijkt uit het vandaag verschenen jaarverslag van het Verbond van Verzekeraars over 1991. Bij het verbond zijn ongeveer 300 binnen- en buitenlandse verzekeringsmaatschappijen aangesloten.

De branche-organisatie gaat ervan uit dat de groei van het totale premie-inkomen in het schadeverzekeringsbedrijf in 1992 gering zal zijn. Wat de markt voor ziektekostenverzekeringen aangaat, zijn de gevolgen van het plan-Simons voor het verbond nog onzeker. De overheveling van een deel van de verplichtingen naar de AWBZ leidt enerzijds tot vermindering van de schadelast. Aan de andere kant zorgen de in 1991 sterk gestegen kosten van de gezondheidszorg en de verwachting van een verdere stijging in 1992 voor toenemende schadelast.

De toegenomen concurrentie op de verzekeringsmarkt wordt in 1992 vooral voelbaar bij de motorrijtuigenverzekeringen. Ook het premieniveau bij brandverzekeringen zal zich dit jaar niet herstellen. De concurrentie in het levenbedrijf verhevigt door de gevolgen van de Wet Brede Herwaardering. Een onbekende factor in de voorspelling voor de verzekerinsgmarkt in 1992 is in hoeverre schadeverzekeraars in 1992 nieuwe produkten op de markt zullen brengen waarmee particulieren het inkomen kunnen indekken tegen de lagere uitkeringen bij de sociale verzekeringen.

Niet bekend