Protest tegen integratie onderwijs groeit; Speciaal onderwijs bang voor opheffing van zijn scholen

Staatssecretaris Wallage (onderwijs) wil het speciaal onderwijs niet meer apart financieren. Na Tilburg hebben nu ook andere regio's besloten niet meer mee te werken aan de door Wallage voorgestelde samenwerking tussen basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs.

ROTTERDAM, 15 APRIL. Na de regio Tilburg hebben nu ook regio's in Oost-Gelderland en Zuidoost-Limburg besloten om niet meer mee te doen aan de samenwerkingsverbanden die staatssecretaris Wallage onder het motto "Weer samen naar school' wil opzetten tussen basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs. In de betrokken regio's is met name het speciaal onderwijs bang dat de samenwerking zal leiden tot opheffing van de scholen voor moeilijk lerende kinderen (MLK) en kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (LOM).

In een brief aan de Tweede Kamer kondigde staatssecretaris Wallage enkele weken geleden aan het speciaal onderwijs over een paar jaar niet meer apart te willen financieren. De samenwerkingsverbanden mogen dan zelf beslissen of het geld voor de scholen voor speciaal onderwijs wordt gebruikt om deze geheel of gedeeltelijk in stand te houden, of dat het geld wordt ingezet voor de begeleiding van moeilijk lerende kinderen. In het laatste geval zullen de leraren uit het speciaal onderwijs niet werkloos worden: zij gaan de begeleiding verzorgen.

Omdat alle onderwijsvakbonden vorig jaar met "Weer samen naar school' akkoord zijn gegaan, hebben verontruste scholen in de regio Oost-Gelderland besloten zelf een platform te vormen. Ze hebben alle scholen voor speciaal onderwijs in Nederland een modelbrief gestuurd, die deze scholen vervolgens aan de Tweede Kamer kunnen sturen. Tientallen scholen voor speciaal onderwijs hebben inmiddels hun adhesie betuigd aan het initiatief in Oost-Gelderland.

Opgeschrikt door deze protesten hebben de onderwijsvakbonden gisteren een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin ze laten weten weliswaar nog steeds "Weer samen naar school' te onderschrijven, maar het niet eens te zijn met het voornemen van de staatssecretaris om het speciaal onderwijs over een paar jaar niet meer apart te financieren. De katholieke onderwijsvakbond KOV heeft vanmiddag in Utrecht een demonstratieve bijeenkomst gehouden.

De scholen die het platform steunen vinden dat “de overheid haar verantwoordelijkheid ontloopt” door het voortbestaan van “scholen voor de zwaksten in de samenleving” niet te willen garanderen. Ze zijn voorstander van samenwerking met het basisonderwijs, maar vinden “de afbraak die nu wordt voorgesteld uit den boze”.

Velen zijn bang dat het basisonderwijs ook met de steun van "ambulante' leraren uit het speciaal onderwijs niet in staat zal zijn slecht presterende kinderen hun zelfvertrouwen terug te geven, wat het speciaal onderwijs vaak wel lukt. Zoals de "Bernlef Skoalle' uit Dokkum schreef: “Het gaat niet om het oplossen van didactische problematiek alleen, maar ook en vooral om het oplossen van sociaal-emotionele problemen bij kinderen, die vaak nauw samenhangen met de didactische output. (...) Het is de totale situatie van het speciaal onderwijs, uitgedrukt in termen van pedagogisch-didactisch klimaat, die zorgt voor een juiste opvang binnen het speciaal onderwijs.”

De samenwerkingsverbanden (tussen gemiddeld 15 basisscholen en één school voor speciaal onderwijs) zijn bedoeld om moeilijk lerende kinderen zoveel mogelijk op de basisschool te houden. Het speciaal onderwijs is de afgelopen decennia enorm gegroeid en een leerling op een LOM- of MLK-school kost ongeveer drie keer zoveel als een leerling in het basisonderwijs.

Ook moet de samenwerking er voor zorgen dat slecht presterende kinderen niet langer worden gestigmatiseerd doordat ze naar het speciaal onderwijs worden verwezen. Ouders die het Oostgelderse initiatief steunen wijzen er echter op dat hun kind juist op de basisschool in een sociaal isolement verkeerde. “De grote dreiging vormt de vijandige sfeer in de klas en op het schoolplein”, schreef een van hen aan de Tweede Kamer. “Waarschijnlijk kunt u zich niet voorstellen wat het betekent om een kind elke dag verdrietig naar school te moeten sturen.”