Netto winst Van Lanschot 10 procent gestegen

ROTTERDAM, 15 APRIL. De netto winst van F. van Lanschot Bankiers is in 1991 met 10,2 procent gestegen tot 29,7 miljoen gulden. Dit heeft bestuursvoorzitter drs H. Heemskerk gisteren bekend gemaakt. Voor het lopende jaar verwacht Van Lanschot een ten minste gelijkblijvend resultaat.

Van Lanschot, voor 80 procent in handen van de Britse bank National Westminster, haalde vorig jaar een rendement van 10,3 procent netto winst op het eigen vermogen. Het brutoresultaat steeg met 12,3 procent tot 60,9 miljoen gulden.

Het balanstotaal van Van Lanschot verminderde licht tot 7,5 miljard gulden. Oorzaak van deze vermindering is de verkoop van Woonfonds Holland en een deel van de portefeuille met kredieten van “probleemlanden” op de markt voor tweedehands schulden. De daaruit voortvloeiende "balansverkorting' is door de consolidatie van het belang van 50 procent in het autoleasebedrijf Aro Lease goeddeels ongedaan gemaakt. De verkoop van Woonfonds Holland en de consolidatie van Aro Lease hadden volgens Heemskerk per saldo geen invloed op de resultaten van Van Lanschot.

Van Lanschot verhoogde de toevoeging aan de Voorziening Algemene Risico's (VAR) met 7,5 miljoen gulden tot 27,5 miljoen gulden. Vijf miljoen gulden hiervan houdt verband met een afboeking ten gevolge van de verkoop van de schuldenportefeuille. Voor het overige deel is de verhoogde toevoeging aan de VAR te wijten aan de vergroting van de kredietportefeuille en toegenomen kredietrisico's.

Van Lanschot is van plan in de periode tot 1995 het aantal filialen in Nederland uit te breiden van 21 tot circa 30. Daarnaast richt de bank zich op uitbreiding van de bestaande activiteiten in de Belgische markt. Hierover voert de bank oriënterende gesprekken met eventuele Belgische partners. Per saldo zal het aantal van 942 personeelsleden in 1991 de komende drie jaar toenemen met 80.