Nederland en VS coördineren actie; Justitiële aanpak drugs uit Suriname

MIAMI/ DEN HAAG, 15 APRIL. De Verenigde Staten en Nederland gaan door gezamenlijk justitieel optreden de top van het Surinaamse drugskartel aanpakken. Er is de laatste maanden bewijsmateriaal verzameld over het financiële verkeer van de drugsmafia.

Voor het maken van definitieve afspraken over wat Justitie “intensere samenwerking” noemt, reist maandag de minister van justitie Hirsch Ballin met een zware justitiële delegatie naar Washington en Miami. Samen met het hoofd van de Centrale recherche-informatiedienst J. Wilzing, de procureur-generaal uit Den Haag A. Heyder en de directeur-generaal politie van Justitie J. Suyver zal de minister besprekingen voeren met zijn Amerikaanse ambtgenoot Barr, de FBI, de drugsbestrijdingsdienst DEA, Justitie, Buitenlandse Zaken en de douane.

Onderzoek van Amerikaanse en Nederlandse politie-diensten heeft de afgelopen maanden een schat aan informatie opgeleverd over het financiële verkeer dat met de drugshandel vanuit Suriname, de Antillen en Aruba is gemoeid. Koeriers en bedrijven die in verscheidene landen betrokken zijn bij het witwassen van drugsgeld, zijn volgens welingelichte justitiële bronnen, in kaart gebracht.

De Nederlandse delegatie, aldus justitiële bron, hoopt te vernemen “welke beleidsconclusies” in de Verenigde Staten worden getrokken uit de succesvolle vervolging van de Panamese ex-leider Noriega. Nederland wil bekijken of de Amerikanen bereid zijn de Surinaamse legerleider Bouterse in Amerika te vervolgen omdat dit juridisch eenvoudiger is.

Hirsch Ballin heeft inmiddels geld vrijgemaakt voor de financiering van een uit 35 man bestaand speciaal politie-team dat zich in ieder geval twee jaar mag bezighouden met onderzoek naar de cocaïne-mafia. Het team staat onder supervisie van Heyder.

De afgelopen maanden is door een team van de Haagse politie, de BVD en de inlichtingendienst buitenland onderzoek verricht naar de bezittingen en de bankrekeningen van mensen vanwie het vermoeden bestaat dat ze een belangrijke rol spelen in het Surinaamse drugskartel. Tevens heeft de CRI, na de vorig jaar in deze krant gedane onthullingen over de omvang en aard van de Surinaamse drugsbende, op last van de minister een inventarisatie gemaakt van bewijs dat reeds bij verscheidene Nederlandse politiekorpsen aanwezig was.

In Amerika kon veel bewijsmateriaal worden verzameld doordat op last van een Newyorkse rechter enkele Amerikaanse banken in januari werden verplicht alle afschriften over het betalingsverkeer van Surinaamse verdachten te verstrekken.

De Nederlandse justitie hoopt dat de Amerikanen eveneens één politieteam belasten met het onderzoek naar het Surinaamse drugskartel. De samenwerking verloopt nu vaak stroef omdat verscheidene onderzoeksinstanties, in het bijzonder de onder Justitie vallende DEA en de onder Financiën vallende douane (customs) nauwelijks onderling informatie uitwisselen.

    • Marcel Haenen
    • Hans Buddingh'