Lubbers komt met variant in conflict CDA-bewindslieden

DEN HAAG, 15 APRIL. Minister-president Lubbers wil volgend jaar een "uitgeklede' variant van het belastingvoorstel-Stevens introduceren om zo de controverse tussen de CDA-ministers Andriessen en De Vries te beslechten. Het toptarief in de inkomstenbelasting van 60 procent zou daarbij worden verlaagd.

Minister Andriessen (economische zaken) verzet zich fel tegen het voorstel van zijn partijgenoot De Vries (sociale zaken) om door belastingmaatregelen de effecten voor de laagste inkomens te compenseren van het loslaten van de koppeling tussen lonen en uitkeringen.

Met name de introductie van een heffingskorting in de loon- en inkomstenbelasting stuit op veel verzet bij Andriessen. Zo'n tax-credit - die niet afhankelijk is van de hoogte van het inkomen en voor iedereen hetzelfde belastingvoordeel oplevert - is ook een onderdeel van de voorstellen van de Commissie-Stevens. Deze commissie adviseerde het kabinet vorig jaar over een vereenvoudiging van het belastingsysteem.

Andriessen wijst op het nivellerende effect van een tax-credit. Om de kritiek van de minister van economische zaken, CDA-staatssecretaris Van Amelsvoort (financiën) en van de CDA-fractie te pareren, stelt Lubbers nu voor om het toptarief in de belastingen te verlagen. Een verlaging van het toptarief van 60 procent met één procentpunt kost de schatkist ongeveer 150 miljoen gulden per jaar. Daarnaast stelt de premier voor om - conform de plannen van De Vries - de lengte van de belastingschijven te verlengen, waardoor mensen later in een hoger tarief vallen.

Het compromis van Lubbers - waarvoor binnen de PvdA-fractie veel sympathie voor bestaat - kost de schatkist extra geld. De premier wil dit financieren door de fiscale aftrek van rente op consumptief krediet te schrappen. De Commissie-Stevens heeft dit ook voorgesteld en de maatregel zou 750 miljoen gulden per jaar opleveren.

De premier streeft ernaar om de CDA-ministers Andriessen en De Vries op één lijn te brengen voordat morgen de ministerraad weer verder vergadert over het budgettaire kader van de begroting voor volgend jaar.