Inventarisatie: schade door aardschok meer dan 50 miljoen gulden

ROERMOND, 15 april. De directe schade als gevolg van de aardbeving die de omgeving van Roermond maandagmorgen heeft getroffen, bedraagt volgens een eerste invantarisatie meer dan vijftig miljoen gulden. Alleen al in de gemeente Roermond wordt de bouwkundige schade aan woonhuizen, bedrijfs- en overheidsgebouwen en civieltechnische werken getaxeerd op minmaal 18 miljoen gulden. In omliggende gemeenten zou de materiële schade 10 à 15 miljoen gulden bedragen. De bouwkundige dienst van het bisdom Roermond taxeert de schade aan katholieke kerkgebouwen op minstens dertig miljoen gulden.

Commissaris van de koningin E. Mastenbroek heeft gisteren het voorzitterschap op zich genomen van een comité dat hulpacties voor de zwaarst getroffenen coördineert. Het provinciebestuur heeft zelf een miljoen gulden beschikbaar gesteld. De gemeenten Roermond en Melick-Herkenbosch hebben daar ieder een ton aan toegevoegd. De giften die binnenkomen via het het speciale rampennummer 777 van het Rode Kruis zullen eveneens door het comité worden beheerd.

Volgens Mastenbroek zal het comité alleen verzoeken om schadevergoeding honoreren in gevallen waarin mensen “echt met de rug tegen de muur staan: bijvoorbeeld een jong echtpaar dat pas een hypotheek heeft genomen en waarvan het huis nu moet worden gesloopt. Maar iemand die zijn hypotheek heeft afgelost krijgt natuurlijk niets,” aldus Mastenbroek.

De Limburgse commissaris zei ook te rekenen op hulp van verzekeringsmaatschappijen: “We hopen dat zij tenminste hun expertise ter beschikking zullen stellen.” De gezamenlijke verzekeraars zijn inmiddels bereid tot overleg met de rijksoverheid om te bezien in hoeverre zij mee kunnen werken aan een oplossing voor de slachtoffers van de aardbeving. Veel tussenverzekeraars zijn de afgelopen overstelpt met verwijten omdat de maatschappijen elkaar verboden hebben verzekeringen tegen aardbevingen af te sluiten.

Door de aardbeving zijn ook een groot aantal monumentale kerken beschadigd. Volgens een woordvoerder van het bisdom Roermond is tot nu toe in 33 kerkgebouwen schade geconstateerd. Het herstel daarvan vergt tenminste dertig miljoen gulden. Eén kerk, de Sint Sebastianuskerk in Herkenbosch, die deels uit de dertiende eeuw stamt, zal waarschijnlijk moeten worden gesloopt.

Onder de beschadigde kerken bevinden zich verschillende Romaanse monumenten. De elfde-eeuwse basiliek van Sint Odiliënberg, een van de gaafste Romaanse kerken in ons land, heeft in de westgevel grote scheuren opgelopen. Ook is een deel van de muur boven de hoofdingang naar beneden gekomen. Even verder is het bekende kerkje van Asselt dat nog een eeuw ouder is, gespaard gebleven .

In Roermond zijn de twee achtertorens van de Munsterkerk ontzet en vertoont het gewelf scheuren. Volgens de brandweer is het niet zeker of de kerk tijdens de Paasdagen open kan of dat er alleen een verbod komt om de klokken te luiden. Ook de protestantse Minderbroederskerk is zo zwaar beschadigd, dat zij op last van de brandweer is gesloten. De kathedraal aan de monding van de Roer heeft schade opgelopen, evenals het zeldzame rococo-plafond in de nabijgelegen Caroluskapel.