Gist verwacht stijging van netto winst

DELFT, 15 APRIL. Gist-brocades, fabrikant van gist, smaakstoffen, enzymen en antibiotica, verwacht “zeer bijzondere omstandigheden daargelaten” in 1993 een winst uit gewone bedrijfsuitoefening te behalen van 126 miljoen gulden.

Dit blijkt uit het jaarverslag over 1991 dat de Delftse onderneming vanochtend toelichtte.

De onderneming concentreert zich in het lopende jaar, net als in 1991, op verbetering van de winstgevendheid en snelle introductie van nieuwe produkten, om zich daarna te richten op expansie.

Daarmee houdt de onderneming onverkort vast aan een in 1990 uitgestippeld vijfjarenplan, dat uitgaat van concentratie op kernactiviteiten en herstel van de winstgevendheid. Voor 1993 werd uitgegaan van 120 miljoen gulden netto winst, een recente stelselwijziging zal dat cijfer 6 miljoen gunstiger doen uitvallen. Vorig maand maakte Gist al bekend zijn netto winst in 1991 te hebben verbeterd tot 87 miljoen gulden, ondanks de verkoop van zijn farmaceutische divisie.

Wordt het saldo van buitengewone baten en lasten verdisconteerd, dan steeg de netto winst van Gist vorig jaar tot 219 miljoen. De verkoop van de farmaceutische divisie leverde een boekwinst op van 220 miljoen gulden, waartegenover per saldo 88 miljoen gulden aan reorganisatiekosten stond.

Het concern zegt vorig jaar op alle fronten duidelijk waarneembare resultaten te hebben geboekt, zowel in de wijze van werken als in financieel opzicht. De onderneming, enkele jaren geleden wat ingedut en sterk op technologie gericht, heeft vanaf 1990 extra nadruk gelegd op samenwerking en "resultaat- en marktgericht handelen'.

Het beleid om terug te gaan tot de kernactiviteiten leidde vorig jaar tot verkoop van de farmaceutische divisie, die door deskundigen te klein werd geacht om zelfstandig voort te bestaan. Deze ingrijpende beslissing kostte circa 200 miljoen gulden aan omzet, maar leverde Gist een belangrijke hoeveelheid kapitaal op.

Gist boekte vorig jaar goede resultaten in de voedingsmiddelensector en de sector industriële farmaceutische produkten (onder meer penicilline en grondstoffen daarvoor). Die compenseerden sterk tegenvallende resultaten in de produktie van industriële enzymen en de kosten om nieuwe produkten op de markt te brengen.

Ingrediënten voor voedingsmiddelen hebben vorig jaar verreweg de belangrijkste bijdrage geleverd aan het bedrijfsresultaat van Gist-brocades. De produktgroep voedingsmiddelen-ingrediënten (gist, bakkerijgrondstoffen, voedingsmiddelenenzymen en smaakstoffen) behaalde een resultaat van 57 miljoen gulden, ofwel 61 procent van het totale bedrijfsresultaat. De groep zorgde voor een omzet van 999 miljoen gulden, wat neerkomt op 63 procent van het concerntotaal. Resultaat en omzet van de produktgroep stegen respectievelijk met 14 en 9 procent.

Gists tweede produktgroep, industriële produkten, zag het resultaat met 3 miljoen gulden dalen tot 49 miljoen. De teruggang op de uiterst concurrerende enzymenmarkt kon de verbetering van de marges in antibiotica niet goedmaken. De omzet van de groep steeg wel, met 11 procent tot 515 miljoen gulden.