Dr. W.B. Drees is onderscheiden met de Prins ...

Dr. W.B. Drees is onderscheiden met de Prins Bernhard Fonds prijs 1992. De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem verleent hem deze prijs ter bekroning van zijn dissertatie "Beyond the Big Bang: Quantum Cosmologies and God' (Groningen, 1989).

Op grond van de jongste kosmologische theorieën valt het bestaan van God niet te bewijzen, maar kan het ook niet worden uitgesloten, aldus Drees, die zowel theoloog als fysicus is. De Prins Bernhard Fonds prijs, groot 15.000 gulden, wordt bij toerbeurt verleend voor de bekroning van onderzoek op het gebied van de taalkunde, letterkunde, geschiedenis en/of godgeleerdheid.