Dienstverlening in Rotterdamse haven wordt gebundeld; Eén loket voor zeeschepen

ROTTERDAM, 15 APRIL. Ondanks de voortdurende tarievenoorlog tussen de havenslepers in de Rotterdamse haven gaat vandaag de eerste paal van het Nautisch Diensten Centrum (NDC) in de Botlek in aanwezigheid van havenwethouder drs. R.M. Smit de grond in. In dit NDC, het eerste in een reeks van drie, zullen behalve de havensleepbedrijven Smit Havensleepdiensten, Kotug en Jan Kooren ook andere havendienstverleners zoals de Roeiers Veereniging Eendracht, Loodsencorporatie Rotterdam-Rijnmond/Loodswezen Nederland, Gemeentewerken Havenonderhoud en het Gemeentelijk Havenbedrijf hun intrek nemen en operationeel samenwerken.

“Het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam heeft als doel het bevorderen van de bedrijvigheid in de haven”, zegt ir. P. Struys, directeur Scheepvaart bij het Havenbedrijf. “Dit initiatief valt daar ook onder.”

“Zeeschepen die in de toekomst de haven aandoen zullen te maken krijgen met één loket. De service die we als haven te bieden hebben, zal dan optimaal zijn en op den duur kunnen de betrokken bedrijven efficiënter werken”, aldus Struys, die de besprekingen met de directies van de betrokken dienstverleners anderhalf jaar lang heeft geleid.

De dagelijkse gang van zaken zal er in de nabije toekomst als volgt uitzien. Een schip dat de haven wil aandoen, meldt zich bij het Haven Coördinatie Centrum, de verkeersleider van de haven. Daar wordt aan de hand van de gegevens het toelatingsbeleid bepaald. Vervolgens wordt bepaald of er loodsen en sleepboten nodig zijn en op welke kade de zogeheten roeiers aanwezig moeten zijn om het schip vast te leggen. Deze verkeersafwikkeling in de grote en complexe haven van Rotterdam wordt vanuit het NDC geregeld.

“Per jaar gaat het om 33 duizend zeeschepen en zo'n 120 duizend binnenschepen. In zones waar veel bulkgoederen worden overgeslagen, treedt bovendien een zekere vervlechting tussen deze scheepstypen op”, voegt de directeur Scheepvaart hier aan toe.

De mensen die de begeleiding van schepen verzorgen van de verschillende bedrijven zitten in één ruimte zonder scheidingswanden. “Het afstemmen en coördineren van deze vormen van dienstverlening is nu eenmaal eenvoudiger als je bij elkaar op een kamer zit, dan wanneer je alle betrokkenen apart moet opbellen”, zegt Struys. De werknemers die niet direct bij de operationele gang van zaken zijn betrokken zoals de administratie bevinden zich in eigen ruimten. In totaal komen er zo'n 70 mensen in het NDC te werken.

“De bedrijven behouden hun eigen identiteit, ook commercieel. Er worden geen prijsafspraken gemaakt. Het gaat om een zuiver operationele samenwerking”, onderstreept Struys. “Voor commerciële zaken moeten de klanten op het hoofdkantoor zijn van de desbetreffende firma.”

Eind 1992 moet dit NDC functioneren. Daarna zullen nog twee van zulke centra worden opgezet. Volgend jaar een in de Europoort en het daarop volgende jaar een in regio stad. Alle NDC's zijn voorzien van ligplaatsen. Bij de opzet van de volgende NDC's zal gebruik worden gemaakt van de ervaringen die met het NDC in de Botlek zijn opgedaan. “In zekere zin is dit een pilot-project.”

Alle dienstverleners huren een gedeelte van het gebouw van het NDC dat geëxploiteerd wordt door Paraadt Vastgoed in Deventer. De bedrijven huren de aanwezige data- en telecommunicatiefaciliteiten van het Havenbedrijf.

“Ieder bedrijf heeft zijn eigen contracten, maar in pieksituaties kunnen de slepers elkaar nu makkelijker bijstaan. De diensten die ze voor elkaar verrichten worden geruild. Dat zou dus in principe met gesloten beurzen kunnen.”

Struys wil zich niet mengen in de conflicten tussen de sleepbootbedrijven zolang de veiligheid niet in het geding is. Hierom hadden de Vervoersbonden FNV en de ondernemingsraad van Smit gevraagd. Smit Havensleepdiensten verwijt Kotug oneerlijke concurrentie omdat deze met een andere CAO werkt dan Smit en daardoor dertig tot veertig procent lagere tarieven kan rekenen. Smit staat aan de vooravond van een grootscheepse reorganisatie waarbij honderden arbeidsplaatsen verloren zullen gaan om het kostenpeil te drukken. “Beide bedrijven werken met een rechtsgeldige CAO. Het is niet aan het Havenbedrijf om zich daarmee te bemoeien”, vindt Struys. Bonden en OR hopen dat het ministerie van sociale zaken de Smit-CAO algemeen verbindend zal verklaren voor de hele haven.