Crisis over beleid van Jeltsin lijkt bezworen

MOSKOU, 15 APRIL. De politieke crisis in Rusland is zo goed als geweken. Als het Russische parlement vanmiddag niet alsnog terugkomt van zijn beslissing van gisteravond om zijn verzet tegen het economische hervormingsbeleid op te geven, zal de regering van Boris Jeltsin niet aftreden en behoudt de president zijn volmachten tot eind van het jaar.

Binnen het kabinet zullen dan slechts enkele personele wijzigingen worden aangebracht nu een overtuigende meerderheid van het congres van volksafgevaardigden zijn kritische houding jegens het hervormingsbeleid van vice-premier Jegor Gaidar grotendeels heeft laten varen.

Deze doorbraak in de crisis, die begin deze week door de verschillende partijen nog als diepgaand werd gepresenteerd, is het resultaat van de onderhandelingen die het kabinet gisteren achter gesloten deuren voerde met afgevaardigden uit het parlement. Tijdens deze besprekingen bereikten regering en volksvertegenwoordiging overeenstemming over een resolutie waarin het volkscongres alsnog expliciet zijn vertrouwen zou uitspreken in het economische beleid van het kabinet.

Bij wijze van concessie stemde Jeltsins "team' er mee in meer aandacht te besteden aan het "sociale beleid'. Bovendien zegde het toe dat er voor 20 mei aan de Opperste Sovjet, het Russische kernparlement, een wetsontwerp zal worden ingediend waarmee de verhouding tussen regering en volksvertegenwoordiging zal worden geregeld.

De concept-motie werd vervolgens in principe aanvaard door de plenaire vergadering. Maar zoals gebruikelijk in Rusland kan het parlement vandaag nog amendementen op deze resolutie indienen. De volksvertegenwoordiging zal zich tevens moeten buigen over de status van de resolutie die ze zaterdag tegen de regering aannam en die maandag aanleiding was voor Gaidar om met ontslag te dreigen.

Volgens Jeltsin's tweede man Gennadi Boerboelis biedt het nu bereikte compromis niettemin alle kansen om de “constitutionele harmonie” tussen regering en parlement te herstellen. “Het verlost ons van buitengewone omstandigheden in Rusland”, aldus Boerboelis vanmorgen in de Komsomolskaja Pravda. Of de regering achter de schermen ook gedreigd heeft met het uitroepen van een soort "uitzonderingstoestand' die Jeltsin de mogelijkheid zou bieden om het parlement te ontbinden, zei Boerboelis er niet bij.

Het volkscongres, dat tot gisteren de suggestie wekte zijn verzet tegen Jeltsin te willen voortzetten, ging gisteren ook op een nevengeschikt punt na lang dralen door de knieën. Bij de behandeling van de nieuwe grondwet besloot het parlement tot twee keer toe dat St. Petersburg nog steeds Leningrad dient te heten. Pas toen de Petersburgse afgevaardigden uit protest wegliepen, zwichtte het parlement.

    • Hubert Smeets