BRYAN GOULD; Euroscepticus

Het is niet voor de eerste keer dat Bryan Gould het opneemt tegen John Smith. In 1987 streed hij al met hem om de post van schaduwmininister van financien. Een jaar later stonden de twee tegenover elkaar in de strijd om het economisch beleid en ook over het alternatief dat Labour zou moeten bieden voor de zo omstreden Conservatieve gemeenschapsbelasting, de poll tax, verschilden Gould en Smith van mening.

Dat Gould ook dit keer de handschoen opnam, verbaasde dan ook niet. Volgens Gould is een wisseling van het leiderschap niet voldoende om Labour bij volgende verkiezingen aan een overwinning te helpen: “We kunnen niet eenvoudig het gezicht aan de top veranderen en dan verwachten dat we in 1996 zullen winnen op het programma waarop we in 1992 verloren.”

Bryan Gould (53) is geboren en getogen in Nieuw Zeeland, als zoon van een bankmanager. Voor zijn studie kwam hij op 23-jarige leeftijd naar Engeland. Daar is hij gebleven en hij zegt zich voor honderd procent Brits te voelen: “Ik heb mijn hele volwassen leven in dit land doorgebracht. Mijn familie komt uit dit land. Mijn vader vocht in de oorlog en mijn betovergrootvader ligt begraven op een begraafplaats aan de oever van de Theems.”

Na zijn studie in Oxford ging Bryan Gould in de diplomatieke dienst. In 1974 werd hij in het Lagerhuis gekozen voor het district Southampton Test. Vijf jaar later verloor hij zijn zetel weer en werd televisiepresentator. In 1983 keerde terug als parlementslid voor Dagenham, een veilig Labourdistrict in Essex, oostelijk van Londen.

Gould, die schaduwminister van milieu is en als een goed debater geldt, is representant van de linker vleugel van Labour. Hij vindt dat de partij moet bewijzen dat ze visie en radicaliteit heeft. Gould heeft voorkeur voor devaluatie van het pond en staat sceptisch tegenover de EG. Gould is van mening dat de Tories de bureaucraten in Brussel de gelegenheid hebben gegeven Londen economisch de wet voor te schrijven. Hij haalde ook impliciet uit naar John Smith door erop te wijzen dat Labour met zijn belastingplannen de twijfelende kiezers in het zuidoosten van Engeland van zich had vervreemd.