Bodemonderzoek in park Vlaardingen

VLAARDINGEN, 15 APRIL. De Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) is gisteren een uitgebreid onderzoek gestart naar de bodemverontreiniging in het Vlaardingse Oranjepark.

In het park worden 300 bodemmonsters genomen. Aan de hand hiervan moet worden vastgesteld hoe ernstig de verontreiniging met polycyclische aromatische koolwaterstoffen (pak's) in het park en de aangrenzende Hoflaan exact is. De verontreiniging heeft zich volgens deskundigen duidelijk uitgebreid. Bij eerder onderzoek waren deze stoffen al aangetroffen in dezelfde omgeving. De verontreiniging is waarschijnlijk afkomstig van de voormalige gasfabriek aan het Buizengat, grenzend aan het Oranjepark.