Bezuinigen gevaar voor convenant onderwijs

DEN HAAG, 15 APRIL. Als het kabinet, mede onder druk van het bedrijfsleven, besluit tot lastenverlichting voor bedrijf en burger, komen de afspraken tussen het onderwijs en het bedrijfsleven voor intensievere samenwerking op de tocht te staan.

Dat zei minister Ritzen (onderwijs) vanmorgen tijdens een symposium over volwasseneneducatie en beroepsonderwijs in Nijmegen. Hij verweet daar het bedrijfsleven te hameren op lastenverlichting en tevens aan te dringen op verbeteringen in het beroepsonderwijs. Vorig jaar sloot het kabinet een convenant met werkgevers en werknemers waarin een aantal afspraken werd gemaakt tot intensievere samenwerking. De overheid verplichtte zich daarin het budget voor het beroepsonderwijs op het huidige peil te handhaven. Die afspraak kan onder druk komen te staan als Ritzen moet bezuinigen om lastenverlichting mogelijk te maken, zo maakte de bewindsman duidelijk.

“Mijn keuze is helder”, zei Ritzen in Nijmegen. “Ik wil de afspraken die gemaakt zijn handhaven.” Maar het bedrijfsleven moet volgens hem goed weten dat lastenverlichting geen “goede fee” is “die iedereen een paar tientjes extra in de beurs tovert”. Gezien de mogelijke consequenties voor onder meer de onderwijsbegroting is lastenverlichting “eerder de stiefmoeder van sneeuwwitje”, aldus de minister. “Want lastenverlichting moet wel betaald worden. Het zou een giftige appel zijn wanneer de convenanten over het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie doorbroken zouden moeten worden om de lasten te verlichten.”

Tijdens het symposium pleitte de minister er verder voor de regionale samenwerking in het beroepsonderwijs zo breed mogelijk op te zetten. Bij de regionale opleidingscentra (ROC's) wil Ritzen zoveel mogelijk scholen en organisaties betrekken. De gemeentelijke centra voor beroepsoriëntatie en beroepsoefening willen liever zelfstandig blijven.

Ook de FNV is in principe voorstander van zulke regionale opleidingscentra. Vice-voorzitter Karin Adelmund zei op het symposium in Nijmegen veel in die centra te zien, mits ze niet dwingend door Ritzen worden opgelegd.