Bedrijfsresultaat IBC stijgt 85 pct

Koninklijke IBC uit Best (bouw, projectontwikkeling en fabricage van bouwprodukten) rapporteert over 1991 dat de omzet op basis van de produktie met 37 procent is gestegen tot 627 miljoen gulden.

Hiervan werd 71 procent in Nederland behaald en 27 procent daarbuiten. De omzet op basis van opgeleverde werken nam met ruim 23 procent toe tot 487 miljoen gulden, zo heeft de bouwgroep vandaag bekendgemaakt.

Het bedrijfsresultaat steeg met 85 procent tot 15,6 miljoen gulden (vorig jaar 8,4 miljoen). De netto winst bedroeg 11,3 miljoen tegen 10,9 miljoen gulden in 1990.

IBC verwacht in 1992 een lichte omzetstijging waarbij de winst in dezelfde verhouding zal stijgen. Het eigen vermogen was eind vorig jaar 74 miljoen gulden, ruim 20 miljoen meer dan een jaar eerder. Dit kwam door een aandelenemissie van 6 miljoen en uitbreiding met 4 miljoen gulden van de bij Nederlandse Participatie Maatschappij uitstaande converteerbare achtergestelde lening. Verder werd 10 miljoen gulden van de winst ingehouden. De groep had eind vorig jaar 1.644 mensen in dienst.