Zorgverzekeraars AGA en Ohra willen fuseren

Ohra te Arnhem en ziekenfonds Anoz Gooi Apeldoorn Groep (AGA) te Utrecht hebben het voornemen te fuseren.

Met het oog op de stelselherziening in de ziektekosten willen partijen tot samenwerking komen en stapsgewijs volledig integreren. Ohra heeft in zijn Medi-Zorg 400.000 verzekerden en AGA beschikt over 600.000 verzekerden tegen ziektekosten. Beide organisaties hebben samen bijna 1400 werknemers. In het vandaag gepubliceerde persbericht wordt de verwachting geuit dat door de fusie de werkgelegenheid wordt gestimuleerd.

AGA is vorig jaar ontstaan uit een fusie van drie ziekenfondsen. De groep heeft een jaarlijkse omzet van 1,7 miljard gulden en een eigen vermogen van 120 miljoen gulden. De omzet van Ohra steeg in 1990 met negen procent tot ruim 734 miljoen gulden.