Wereldtentoonstelling

Nederland dreigt weer eens af te gaan op een wereldtentoonstelling. Ik ben het eens met correspondent H.M. van den Brink (NRC Handelsblad, 10 april) dat Nederland op Osaka '70 een uitstekende presentatie gaf, voorbereid door een ervaren politicus die zich had omringd door bekwame deskundigen en kunstzinnig talent.

Montreal '67 was echter een mislukking. Bij de voorbereiding daarvan liep men vast in getouwtrek en spraakverwarring. Het resultaat was een galanteriezaak. Alles was er: molens, klompen, tulpen en klederdrachten. Een droevig schouwspel van kneuterigheid. Als er geen visie is, kan Nederland beter thuisblijven.

    • J. Bax