Voormalig inkoopbureau lijdt onder concurrentie

Voor het Nederlands Inkoopcentrum (NIC) te Zwolle, het vroegere Rijksinkoopbureau, dat in 1990 werd verzelfstandigd, heeft 1991 vooral in het teken gestaan van de omschakeling van overheidsdienst naar particulier bedrijf.

Op een omzet van 209 miljoen gulden boekte het NIC een winst van 111.000 gulden. Het Inkoopcentrum noemt het betreurenswaardig en zorgelijk dat de landen binnen de EG de uitvoering van ontwikkelingshulp doorgaans voorbehouden aan hun eigen nationale inkooporganisatie. Niet zo in Nederland waar buitenlandse inkooporganisaties vrij spel hebben. Op de eigen markt moeten concurreren met buitenlandse instellingen, terwijl op de buitenlandse markten niet dezelfde mogelijkheid bestaan, maakt het wel erg moeilijk, zo schrijft het NIC in het jaarverslag.