Volkscongres noch Jeltsin maakt haast; Regering Rusland blijft nog

MOSKOU, 14 APRIL. De gisteren afgetreden Russische regering blijft voorlopig aan. President Boris Jeltsin van Rusland heeft het kabinet van vice-premier Gaidar gevraagd in functie te blijven tot het politiek-constitutionele conflict tussen regering en parlement is beslecht.

Zowel Jeltsin als het congres van volksafgevaardigden heeft tot nu toe geen haast gemaakt met het zoeken naar een oplossing. Jeltsin liet gisteren wederom verstek gaan in het parlement, hoewel er een toespraak van de president was aangekondigd.

Het volkscongres op zijn beurt besloot het aangekondigde aftreden van de regering niet op de agenda te zetten. Parlementsvoorzitter Roeslan Chasboelatov, die een hoofdrol in het conflict speelt, zette gisteravond de regering zelfs op haar nummer door te concluderen dat het kabinet een gezelschap “verliezende jongens” was, waarvoor de volksvertegenwoordiging niet “bang” is.

Beledigd verlieten de ministers daarop de zaal. “Wij willen niet dat de regering en het Russische volk op de knieën gaan”, aldus staatssecretaris Gennadi Boerboelis, de tweede man in Rusland na Jeltsin.

Buiten de vergaderzaal gaat de politieke strijd door. Daar wordt nu reeds gespeculeerd over de mogelijke opvolger van Gaidar, die door zijn economische "shocktherapie' politiek is opgebrand.

Als nieuwe premiers worden Arkadi Volski (een vertegenwoordiger van de oude Sovjet-ondernemers en voormalig adviseur van Gorbatsjov) en de gematig-progressieve Vladimir Sjoemeiko (voorzitter van de parlementscommissie voor economische zaken) genoemd.

De aanhangers van Jeltsin maken ondertussen van de gelegenheid gebruik om het conflict op de spits te drijven, in de hoop dat de president straks uit de escalatie als overwinnaar te voorschijn zal komen.

Pag.5: Demonstratie voor Jeltsin

In navolging van het kabinet-Gaidar bood gisteren ook het gemeentebestuur van Moskou zijn ontslag aan. Volgens loco-burgemeester Joeri Loezjkov kan Moskou niet meer bestuurd worden als de president zijn conflict met het parlement verliest. De regering liet gisteren een memorandum verspreiden waaruit blijkt dat de Westerse industriële mogendheden en het IMF niet met hun kredieten van 24 miljard dollar over de brug komen, als Jeltsin aan het kortste eind trekt.

Een aantal maatschappelijke organisaties, zoals Jeltsins verkiezingscoalitie Democratisch Rusland en de "Beweging voor democratische hervorming' van ex-partij-ideoloog Aleksandr Jakovlev, wil zondag een demonstratie organiseren ter ondersteuning van Jeltsin. De leuze van de betoging zal zijn: "voor een presidentiële republiek'. Hiermee is het staatkundige karakter van het conflict in de kern samengevat.

De beweging Democratisch Rusland, die overal in Rusland plaatselijke afdelingen heeft, heeft vandaag het plan gelanceerd om de radicale economische hervormingen van Jeltsin in een referendum aan de bevolking voor te leggen.