Staking van ambtenaren in Duitsland dreigt door loonconflict

STUTTGART, 14 APRIL. De al maanden durende onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers in de Duitse overheidssector zijn gisteravond uitgelopen op een mislukking. Hierdoor is de kans op een ambtenarenstaking - de eerste in achttien jaar - groot geworden. Dit is in Duitse vakbondskringen bekendgemaakt.

Na een dag onderhandelen stelden de werkgevers onder leiding van minister Rudolf Seiters van binnenlandse zaken gisteravond een loonsverhoging van 4,8 procent voor. De vakbonden bleven echter bij hun standpunt dat de lonen voor de 2,3 miljoen Duitsers in overheidsdienst 5,4 procent moeten stijgen met ingang van 1 april. Bovendien eisen zij een eenmalige uitkering van 500 D-mark voor de eerste drie maanden van dit jaar en een verhoging met 100 D-mark van het vakantiegeld. De vakbond voor openbare diensten, verkeer en vervoer (OTV), de grootste bond van Duits overheidspersoneel, eiste aanvankelijk een loonsverhoging van 9,5 procent.

Eerder had minister Seiters al gezegd dat de algemene economische toestand in Duitsland en de enorme kosten van de opbouw van de vroegere DDR de overheid dwingen tot matiging. De bewindsman had de vakbonden gevraagd daaraan een “verstandige bijdrage” te leveren. Elke procent loonsverhoging voor de publieke sector zou neerkomen op 3,5 miljard mark aan kosten voor de overheid, zo becijferde hij.

Voor het begin van de jongste onderhandelingen had de bond gedreigd haar leden op te roepen tot staken als er geen akkoord zou worden bereikt. De invloedrijke bond voor de overheids- en transportsector (OETV) kan nu het verplichte referendum onder haar leden organiseren waarin een beslissing wordt genomen over een staking onder de ambtenaren. Driekwart van de vakbondsleden moet zich uitspreken vóór staken wil die doorgaan. De stemming wordt volgende week verwacht. (Reuter, AFP)