Staking in zuivel leidt tot tekort in winkels

ROTTERDAM, 14 APRIL. Supermarkten in het noorden en het zuiden van het land en in de regio Rotterdam melden een toenemende schaarste aan zuivelprodukten. Elders verloopt de bevoorrading aan winkels vrijwel normaal, doordat een groot aantal zuivelbedrijven geen of nauwelijks hinder ondervindt van de gisteren begonnen stakingsacties.

De Voedingsbond FNV, die de staking organiseert, is vanmorgen weggelopen uit een overleg met de werkgevers over maatregelen om milieuschade te voorkomen. De bond had voorgesteld de melk die door de staking niet kan worden opgehaald, te verwerken tot boter. De werkgevers wezen dit af omdat het te duur zou zijn. In totaal lag vanmorgen de produktie in 19 van de ongeveer 90 zuivelbedrijven stil.

Landbouworganisaties in het noorden hebben crisiscomités gevormd om veehouders ban hun melk af te helpen. “Vanavond moet er weer gemolken worden en dan lopen op verschillende plaatsen de melktanks gegarandeerd over”, zegt secretaris H. de Kroon van de Friese maatschappij van landbouw. Melklozing op grote schaal is zeer schadelijk voor het milieu en was in 1986 aanleiding voor de rechter een zuivelstaking te verbieden. “Emotioneel is het geen sinecure als je de melk van je eigen vee moet laten weglopen. Daarom zoeken we naar een vorm van gezamenlijke actie, waarbij de melk bijvoorbeeld op braakliggend bouwland of industrieterrein wordt geloosd. Dat lijkt ons het minst schadelijk”, aldus De Kroon.

Rond het middaguur trokken ongeveer 200 veehouders met tractoren op naar zuivelfabriek De Takomst in Dronrijp om te protesteren tegen de staking. “We zullen wel eens zien van wie de fabrieken zijn, van de boeren of van de Voedingsbond FNV”, zegt veehouder S. Rietsma van de Landbouwmaatschappij Friesland-Flevoland.