Provincie handhaaft subsidie brodenoffer

HAARLEM, 14 APRIL. Het is niet aan de overheid om een kunstuiting op ethische of morele gronden te toetsen.

Dit schrijven GS van Noord-Holland in antwoord op vragen van drie Statenleden over de subsidiëring door de provincie van het omstreden project waarbij 20.000 broden bij Texel in zee zullen worden gestort. Toen de provincie besloot een subsidie van 15.000 gulden te geven aan de stichting Cargo, was wel bekend dat bij het project brood zou worden gebruikt. Ook was duidelijk dat het om een offer aan de zee ging. GS was er echter niet van op de hoogte dat het offer uit 20.000 broden zou bestaan, zo blijkt uit het antwoord. Volgens GS geldt bij de beoordeling van een kunstproduktie in de eerste plaats het kwaliteitsadvies van de Culturele Raad. Dat was in dit geval positief. De verwachting is dat Verkeer en Waterstaat geen vergunning zal verlenen om het offer in zee te storten.